sourze.se

En inblick i nuvarande politik

Ansvaret för att sköta verksamheten i landet ligger hos regeringen och dess ministrar.

Det innebär att de har ansvaret för vilka förutsättningar samhällssystemet ger till varje människa och hur rättvist det är, oavsett färg, ålder, kön, utbildning, yrke, politisk tillhörighet, nationellt ursprung. Enligt oss ställer det höga krav på de människor som kandiderar till dessa poster. Frågan är, lever dagens regering upp till kraven och har de visat sig kapabla?

Många ledande socialdemokrater har börjat sin karriär i deras ungdomsorganisation SSU. De senaste dagarna har media rapporterat om SSU:s systematiska och storskaliga fusk med antalet medlemmar. Hur illa är det i vuxen s om de redan i ungdoms s lär sig bidragsfusk och fusk som medel för personliga maktambitioner?

I dagens debatt framförs krav på skärpta kontroller vid användandet av olika bidrag och att fusk skall leda till hårdare straff.

Alla trappor sopas uppifrån, det här är ett utmärkt läge att anmäla berörda SSU personer för bedrägeri, kräva återbetalning och lära ut personligt ansvar.

Hur kan s annars ha någon trovärdighet för "ett rättvist samhälle"?
Skulle inte en vanlig människa drabbas av återbetalningskrav och brottsanmälan om det rörde sig om hundratusentals kronor?

En annan aspekt är, hur en sådan norm kan vara så etablerad och tillåten i regeringens plantskola? Är det i dessa normer som nuvarande regeringsmedlemmar har drillats i?

Skyll på andra och ta inget eget ansvar visades tydligt under Tsunami katastrofen. Att ljuga i riksdag och TV går också utmärkt, vilket olika granskningar visat. Är det samma normer som figurerar i SSU enligt ovan, som ligger bakom, personlig makt framför allt, oavsett vad? Är det samma normer och människosyn som ligger bakom uttalanden som:

" Vi känner oss ganska hårt trängda av dessa ungtuppar och jag har idag tagit honom i upptuktelse. Det var ett dumt uttalande och det tror jag att han själv har förstått."

- Göran Persson om Nuder-


" Det var lika bra att han gick. Erik var ordentligt tröttkörd efter sin första budget som han skulle presentera. Han skulle aldrig ha klarat dom år som låg framför honom"

- Göran Persson om den tidigare finansministern Erik Åsbrink.

Är det så att SSU:s syn om att statliga pengar är s pengar är densamma som regeringens då socialdemokraterna vill använda "sekreterarpengar" för partiets egna syften?

När skola och vård får dras med stora besparingar röstade riksdagen igenom ett förslag om att antalet sekreterare skulle utökas ifrån en per två riksdagsledamöter till en per riksdagsledamot, samtidigt höjdes ersättningsstödet för sekreterare till 46.000 kr/ mån per sekreterare. Anledningen sades vara att riksdagsledamöterna behöver avlastning och stöd i sitt arbete i och för riksdagen. Socialdemokraterna avser använda dessa pengar för att placera ut ett antal av dessa politiska sekreterare i valdistrikten och där syssla med partipolitiska uppdrag. Enligt s är det svårt att göra en uppdelning mellan parti och riksdag, då det är i partiet de har sin bas och sina väljare. Ursäkta, var fördubblingen av stöd för riksdagsarbete ett dolt partibidrag? Är inte behovet av stödet större än att det används till fel syften så kan man undra varför förslaget röstades igenom?

Varför skall det vara så svårt att skilja på allas våra skattepengar och s pengar för socialdemokrater? Kan det ha att göra med att många av dem aldrig har levt på annat än våra skattepengar? Är det en rättighet att använda våra skattepengar till egna syften efter eget behag?

Samtidigt utför skatteverket en allt hårdare granskning med allt hårdare bedömning av företagare för att klämma åt "skattefuskare". I den propaganda som skatteverket och s ägnar sig åt framställs en "skattefuskare" som någon som undviker helt eller delvis skatt på inkomster. Det otäcka i detta myndighetsutövande är bl a att: a skatteplanering är och har alltid varit tillåtet och b när lagarna inte räcker till hittar man på egna tolkningar, aktivt och systematiskt. När det gäller skatteplanering kan man tycka vad man vill om det men faktum kvarstår att det är lagligt, och det är endast det som det handlar om.

Detta är ett uttdrag ur TJ Nr 26 mars 05. Läs hela numret på hemsidan.


Om författaren

Författare:
Total Justice

Om artikeln

Publicerad: 24 mar 2005 09:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: