sourze.se

Fågelinfluensan - om att orsaka hysteri

Helt plötsligt rapporteras det brett om mardrömsscenarion som väntar på grund av "fågelinfluensan".

"Experter" varnar för en snabb spridning av epidemin där siffror om 3 - 5 miljoner smittade svenskar beräknas, med en sjukdom som sägs ha 70 dödlighet.

Vad är det som händer? Varför just nu? Vad ligger bakom detta och vad är sant?

Det finns ett uttryck som kallas för "konspirationsteori" och som betyder en idé om att det som visas utåt har en konspiration från makthavares sida som kraft. Vi på Total Justice har aldrig tidigare gått in i dessa tankar, men rapporteringarna den senaste tiden drar till sig många frågetecken om vi börjar titta på fakta, tidsaspekter etc. Låt oss börja med lite grundfakta:

De första rapporteringarna om influensan började 1997. Det senaste året har det uppmärksammats mer, då runt 40 personer i Asien har avlidit till följd av smittan. Samtliga dessa har smittats via direktkontakt med fåglar eller fågelspillning. Inte i något fall har smitta från människa till människa rapporterats. Fram till Tsunamikatastrofen fanns ganska sparsam rapportering om fågelnfluensan. Fram till dess fanns inga uttalade varningar om epidemier som skulle nå bl a Europa.

Efter Tsunamikatastrofen, har politiker och ansvariga fått svidande kritik för sin hantering av densamma, där deras ointresse och långsamma reaktioner, samt klantiga hantering har beskjutits vilt. Mitt i denna debatt och kritik vänds helt plötsligt uppmärksamheten drastiskt till en "hotande" epidemi som målas upp till enorm storlek. Bokstavligt talat byggs nu "hela farmer av hönor av ett par fjädrar". Vad blir resultatet?

Människor rapporteras släppa allt och springa till apoteken och helt gå in i det scenario som målas upp. Man pratar om att rädda s.k. "nyckelpersoner" etc. Katastrofen är redan i "experternas" sinnen ett faktum. De förutsätter nu att viruset kommer att mutera, sprida smitta, döda tusentals människor etc. Var får de detta ifrån och varför sker det nu, så tätt inpå Tsunamin och kritiken i samband med detta? Är det för att åter få grepp om folket? Är det för att vända uppmärksamheten bort från den svidande kritiken? Vad är sant? Känn efter! Vem ska bestämma i ditt liv? Vad ska bestämma? Osökt dras liknelsen till Bush och den Amerikanska administrationen som bevisligen har gått ut med falska terrorvarningar för att hålla amerikanerna i sitt grepp. Har svenska politiker nu börjat med samma metoder? Vad är sant? Känn efter.

I alla tider har politiker och makthavare använt sig av "managment by fear" när deras makt har varit hotad och det har varit dags att återupprätta trovärdighet. Denna metod fungerar bara så länge som människor väljer att reagera på rädslan.

Ta ett steg bakåt och titta efter vilka fakta som finns!

Det finns inget som visar att viruset ska mutera, sprida sig mellan människor, men kan bevisligen sprida sig mellan djur. Vad som målas upp är tänkbara scenarion utan grund.

Vem och vilka tjänar på detta?

Läkemedelbolagen tjänar på detta rent ekonomiskt och politiker rent maktmässigt. WHO utfärdar varningar nu och det sprids en maktlöshetskänsla där de värsta framtidsbilderna målas upp. Det är upp till var och en hur man ska ställa sig till detta, men det som måste lyftas fram är att vi alla deltar i att skapa den värld vi lever i. Ska vi fokusera på det negativa och låta rädslan styra, eller ska vi öppna upp och lyfta oss medvetet ovanför detta och bjuda in Kärleken?

Är detta ett sätt att knyta folket till politikerna? Är detta sant? Känn efter!

Detta är ett uttdrag ur TJ Nr 25 feb 05. Läs hela numret på hemsidan.


Om författaren

Författare:
Total Justice

Om artikeln

Publicerad: 22 mar 2005 11:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: