sourze.se
Artikelbild

Myten om mäns makt

Mäns svaghet är deras förmåga att bygga upp en fasad av styrka. Kvinnors styrka är deras förmåga att bygga upp en fasad av svaghet. Det är därmed lätt för kvinnor att beskriva sig som drabbade.

Feminismen har förmått kvinnor att känna sig långt mer förtryckta än de är, vilket lett till ilska hos kvinnorna. Den har också resulterat i att männen inte känner sig älskade och uppskattade. Feminismen har därigenom eldat upp ett hat mellan könen i en tid, då vi annars skulle ha gigantiska möjligheter till kärlek och samlevnad. Vi har ju både tid och hyfsat med välstånd för samlevnad i grund och botten.

Detta har blivit möjligt genom att feministerna skaffat sig tolkningsföreträde i medierna, vad gäller att debattera könsroller, kärlek och sex, ja även fördelningspolitik. Det är för dessa feministiska skribenter viktigare än något annat, att få beskriva sin genusmodell och försöka krysta in enskilda händelser eller fakta ur verkligheten i modellen.

Det stannar dock inte där. Det är fullt legitimt att beskriva en man i nedlåtande, dåliga, förolämpande, ja till och med förtalande ordalag. Fru Schyman kan kalla alla män för talibaner och många feminister hävdar att alla män är potentiella våldtäktsmän. Om män hade varit en skyddsgrupp enligt Yttrandefrihetsgrundlagens förarbeten, så hade vi kunnat anmäla och vinna fall om hets mot folkgrupp. Jag tror mycket väl att den nya fascismen eller extremismen kan komma från feminismen.

En annan orsak till feministernas dominans är just mäns maktlöshet eller vanmäktighet. De privilegier i form av makt och pengar som feministerna tillskriver män, är förbehållna en liten elit av mäktiga män i samhällets toppositioner. Det har mera med klass- än med könssamhälle att göra och vi genomsnittsmän var inte ens födda när de här strukturerna var formade.

Däremot har kvinnor i hög utsträckning fått behålla sina sociala privilegier från det gamla samhället. De kan förvänta sig underhållning från mannens sida: han skall alla initiativ, stå för restaurangnotor, öppna dörrar för kvinnan - numera även till yrkeslivet, trots att den vanlige mannen inte har ett dyft mera makt än kvinnan.

Om män vore det mäktiga könet så skulle inte den största självmordsfrekvensen finnas bland män. Varför lever män inte lika länge som kvinnor, om vi nu har det så ofantligt mycket bättre på alla sätt? Män missgynnas systematiskt i vårdnadstvister av domstolar och myndigheter. Varför? Varför är det alltid män som av plikt skall rycka ut i krig och göra militärtjänst? Det är först nu när krigen i vårt område är slut och när världens supermakter sköter krigen, som kvinnor skall göra karriär i det militära.

Media anförda av feminister diskuterar gärna utsatta kvinnors position men män får skylla sig själva. Bakom kvinnornas öde finns det alltid ett batteri av orsaker som hon inte själv råder över och som kan skyllas på män i svepande ordalag.

Prostituerade vill feministerna värna om - åtminstone från sina redaktioner eller så länge kameran är på - men manliga utslagna bryr man sig inte om. Det finns lång mycket fler manliga uteliggare och män som inte får något stöd eller vård, än vad det finns kvinnor i samma besvärliga situation. Män är hänvisade till kriminalitet som ett alternativ till prostitution, vid allvarliga socioekonomiska problem. Det är helt enkelt långt mycket svårare för män att prostituera sig. De prostituerade kvinnorna däremot har lagen med sig, liksom regeringen, sociala myndigheter och en rad hjälporganisationer.

Det är en stor myt att män har makt i vårt Sverige. Låt oss ta fasta på det och upphöra att kvotera in kvinnor framför män i samma situation. Låt oss också besluta om likvärdiga lagar för män och kvinnor. Det skall till exempel vara förbjudet att sälja sex, liksom att köpa det, alternativt skall båda parter vara avkriminaliserade. Låt oss sträva efter lika behandling oavsett kön, inte efter att kvinnor nu skall gynnas på bekostnad av män, som historisk kompensation, för något inte vi vanliga män orsakat.


Om författaren

Författare:
Thomas Mattsson

Om artikeln

Publicerad: 07 feb 2005 13:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: