sourze.se
Artikelbild

Regeringen beter sig som en förhärdad tjuv

Den 18 december 2001 fattade regeringen beslut om att avvisa de två terroristmisstänkta egyptiska medborgarna Ahmed Agiza och Mohammed El Zari. Beslutet verkställdes samma dag.

Från att tidigare haft en självständig och ofta radikal utrikespolitik har Sverige blivit ett land som ofta accepterar orättvisor och brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter. Efter terrorattackerna 11 september 2001 inledde USA ett globalt "krig mot terrorismen". Med passivt eller aktivt stöd från omvärlden har folkrättens förbud mot anfallskrig försvagats. Respekten för de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten sätts på undantag.

Den 18 december 2001 gav Sverige ett bidrag till denna utveckling.

På Bromma flygplats hjälpte svensk polis USA:s agenter när de två männen bakbands, kläddes av, påsattes blöjor och drogades. Enligt trovärdiga källor utsattes El Zary och Agiza för tortyr eller i vart fall omänsklig behandling på svensk mark och under transporten till Egypten. Under förnedrande former flögs de av amerikanska agenter till Egypten där den egyptiska säkerhetstjänsten tog emot dem.

14 december i år - tre år efter den avskyvärda avvisningen - uttalade Göran Persson att han var ovetande om att amerikansk personal användes för att avvisa de två egyptierna. Det är i så fall lika anmärkningsvärt som om USA:s inblandning hade regeringens godkännande.

Enligt regeringen skulle avvisningen till Egypten endast verkställas om Egypten kunde garantera att Agizas och El Zarys mänskliga rättigheter inte skulle kränkas. Regeringen var uppenbarligen rädd för att männens skulle utsättas för tortyr i Egypten. Därför påstod regeringen att man utverkat en garanti av den egyptiska regeringen om att det inte skulle ske.

Garantin var från början mycket vag och skulle snart visa sig vara helt värdelös. El Zary och Agiza har torterats i Egypten, de fick inte rättvisa rättegångar och de har utsatts för kränkande och förnedrande behandling. Dessutom frigavs El Zary senare med reseförbud.

Det innebär att avtalet som fanns mellan Egypten och Sverige inte respekterades. Vid det första besöket som den svenske ambassadören gjorde i fängelset i slutet av januari 2002 berättade Agiza och El Zary att de blivit slagna, hotade under förhör, att de förhörts med ögonbindel och att de hindrats att sova. Denna information har regeringen undanhållit Konstitutionsutskottet, FN:s kommitté mot tortyr, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och Svenska Amnesty.

Regeringen har sedan december 2001 vägrat att kommentera innan andra avslöjat vad som verkligen hänt. Regeringen beter sig som en förhärdad tjuv som bara medger det man blivit överbevisad om.

Klockan kan inte vridas tillbaka och kränkningar kan inte göras ogjorda. Men jag kräver att den svenska regeringen åtminstone försöker reparera sitt solkade anseende vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. Det första steget är att medge de kränkningar regeringens handläggning varit orsak till. Jag kräver att regeringen ger sitt stöd till en oberoende internationell utredning i FN:s regi och lägger alla kort på bordet.

Vi har en regering som tror att man kan utverka garantier av skurkstater, som är beredda att låta superstatens agenter begå övergrepp på svensk mark, som försvarar tortyr med hänvisning till att en av de utvisade har dömts i ett rättssystem som sätter rättssäkerheten åt sidan. Möjligtvis är agerandet föranlett av USA:s påtryckningar men detta är inte något som fråntar Sverige skuld, snarare tvärtom. Ahmed Agizas och Muhammed El Zarys mänskliga rättigheter har kränkts. Något liknande får aldrig hända igen.


Om författaren

Författare:
<img src= Ohly

Om artikeln

Publicerad: 16 dec 2004 16:13

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: