sourze.se
Artikelbild

"Mijailovic - omöjlig uppgift för domstolarna"

Sourze intervjuar Sten Levander, professor i psykiatri vid Lunds Universitet som tidigare även suttit i det så kallade Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen, men avgått i protest.

Carl Olof Schlyter, Sourze:
"I mars i år förekom du i ett uttalande på Sourze, Tingsrättens rättspsykiatriska utredning angående Mijailo Mijailovics psykiska hälsa, med din syn på samma sak. Du var då säker på att Mijailovic var sjuk vid tillfället för kvindådet mot Anna Lindh. Vad är din känsla idag efter HDs dom? Finns det mer information idag om hur Mijailovic mådde den 10 september förra året än vad det fanns i mars i år? Annars, vad gör att HD ändrar Hovrättens beslut enligt dig?"

Professor i psykiatri Sten Levander:
"Hela historien visar tre saker:
1. Begreppet allvarlig psykisk störning fungerar inte.

2. Fängelseförbudet knutet till tillståndet i gärningsögonblicket och möjligheten till vårddom knuten till tillståndet vid rättegången, och det faktum att tillståndet kan förändras mellan dessa tidpunkter, skapar omöjliga beslutssituationer för domstolarna Flinkfallet, Barnflickan.

3. Rättsliga rådet fungerar inte. Hela området bör reformeras omgående. Regeringen har släpat benen efter sig i 10 år. Senast till valet 2006 bör dessa saker vara åtgärdade. Annars ger den det svenska folket en god anledning att rösta bort den.

Beträffande Mijailovics psykiska tillstånd: tillståndet i gärningsögonblicket kan vi inte längre rekonstruera. Tillståndet nu och tidigare kan ses på olika sätt och han är väl ett gränsfall ligger Nässjö i Malmö eller i Stockholm? där man med alltmer information tillgänglig börjat luta åt det friska hållet. Det kan visa sig att han blir sjuk i framtiden och då får man återigen revidera bedömningen av honom."

Carl Olof Schlyter, Sourze:
"Kan man någonsin rekonstruera ett psykiskt tillstånd i efterhand då? Jag menar bättre än vad du redan gjort tidigare om Mijailovics, baserat på vad man vet om hans beteende vid tillfället för gärningen och på vad han har sagt om hur han tänkte? Hur kort anser förresten du ett psykiskt sjukt tillstånd kan vara? Kan man vara frisk och sjuk under samma dag till exempel?"

Professor Sten Levander:
"Det finns kortvariga psykoser t.ex. epilepsi-utlösta eller rapid cycling vid bipoär affektiv sjukdom. Man kan vara frisk och sjuk samma dag. Det faktum att Mijailovic efter observation i Sundsvall nära ett år efter brottet inte uppvisar aktuella psykostecken säger inte något om hur han var vid brottet - han har medicinerats under relativt lång tid och därmed gått ur den psykosepisod som han antagligen hade vid gärningstillfället och som var av längre varaktighet. Det faktum att han får höga poäng på psykopatiskalan talar snarast för än emot att han också har en psykossjukdom - det är åtminstone 10 ggr större risk att få schizofreni om man har en sådan personlighet. Den sortens personlighet tycks skydda mot den intellektuella nedgång och passivisering som karakteriserar 75 av patienter med schizofreni - jag har sett massor av fall med solklar klinisk schizofreni som, när man behandlat dem så de går ur den akuta episoden av sin sjukdom, ter sig som helt vanliga personlighetsstörda psykopater. Även under pågående psykos har de en grad av rationalitet och handlingsförmåga som man inte ser hos vanliga patienter med schizofreni. Det har aldrig förvånat mig att han agerade relativt rationellt direkt efter brottet men inte helt. Forskningen talar också för att schizofrena med antisocial personlighetsstörning/psykopati före debuten av schizofrenisjukdomen har sådana karakteristika. Jag tror att Anders Forsman har mest rätt av alla de som undersökt Mijailovic.

Det trista är att denna diskussion inte kan föras på högsta professionella nivå i Sverige, antingen i form av inlagor från partssakkunniga Mijailovics advokat hade haft nytta av mig för att styrka sin klients sak, eller i form av ett reellt diskussionsforum där landets främsta experter skulle kunna komma fram till en konsensusbedömning, eller klargöra vari den professionella oenigheten består. I stället har vi någon sorts halvdomstol som utan insyn levererar en blandning av politisk, lekmannamässig och
halvprofessionell slutsats Rättsliga rådet - en typisk svensk halvpolitisk kompromiss. Ovanpå allt detta elände har vi sedan idiotbegreppet Allvarlig psykisk störning som inte finns i något annat rättssystem i världen. Jag har i dag fått veta att ursprungsbetydelsen av idiot är ointresserad av politik. Det ser jag som en komplimang och vill gärna vara idiot.

Det är svårt att värja sig för tanken att många socialdemokratiska politiker drar en suck av lättnad. HD har levererat vad det politiska systemet har önskat och det ser formellt oantastligt ut. Lite för bra för att bara vara ett resultat av en process där inga ovidkommande hänsyn har tagits. Lite snyggare skött än Flinkfallet. Och man slipper ta ställning till Barnflickan i HD - som om uppenbarligen är friskare än Mijailovic. Där stannade processen på hovrättsnivå. Två så olika beslut i saker som har stora likheter med varandra, rättspsykiatriskt - det sticker i ögonen på mig."


Om författaren

Författare:
Redaktionen Sourze

Om artikeln

Publicerad: 03 dec 2004 17:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: