sourze.se
Artikelbild

Jila, 13 år från Iran - dömd till stening år 2004

Hon är bara 13 och redan mor! Dessutom väntar hon på att stenas till döds så snart som möjligt.

Hon är barnet själv men är mor sedan 30 september. Ett litet flickebarn med sin lilla nyfödda dotter i famnen några korta stunder, innan de skiljs ifrån varandra av den islamiska regimens väktare. Hon är inte hemma i någon trygg tillvaro med nära och kära. Nej! Dottern togs ifrån henne eftersom hon är "oäkting" ur den iranska islamiska lagstiftningens synvinkel. Det här är ingen återberättande av en tragisk film. Det är en ren och hårresande verklighet som utspelar sig i Marivan i den kurdiska delen av Iran.
Jila sitter i fängelse tillsammans med sin 15 åriga bror sedan en tid tillbaka misstänkta och dömda för incestbrott. Den första domen blev stening för Jila och 150 piskrapp för broderns del. Efter internationella protester backade prästerskapet och meddelade att Jila inte har dömts till stening utan till fängelse.

Nu sitter syskonen, båda barn, och är dömda till både "rättslig fängelse" och därpå en livslång isolering från den rigida traditionella kulturen och den islamiska statsapparatens sida. Den islamiska regimen kränker barns rättigheter dagligen genom sitt religiösa, patriarkala och otidsenliga syn på relationer, kvinnors rättigheter och inte minst sexualiteten. De rigida värderingarna om sexualiteten gör att barn inte får möjlighet att på ett normalt och öppet sätt få kännedom om sin kropp, sexualiteten och det naturliga och normala behovet av kärlek och tillfredsställelsen av de behoven. Det reaktionära synsättet på sexualiteten gör den till en tabu som drabbar främst barnen och stör en så normal och så friktionsfritt utveckling som möjligt till vuxenlivet.
Barn skall aldrig sättas i fängelse. Barn kan inte och får inte läggas på ett ansvar de inte är mogna för. Till och med när barn begår brott får de inte jämställas med en vuxens brott. Barn kan inte bedöma konsekvenserna av sina handlingar på ett adekvat sätt, därför kan de inte läggas till last för det de gör. De behöver stöd och vägledning, för att inse vad de har gjort och hur ska de göra för att inte hamna i samma situation återigen.

Jila och hennes bror måste friges omedelbart. De måste få professionellt vård och stöd för att bearbeta det omänskliga psykiska och sociala tryck de har blivit utsatta för. Den islamiska regimen har begått brott mot barnkonventionen, genom att hålla barn i fängsligt förvar och döma dem till döden; det är en konvention som regimen själv också har undertecknat. Barnen Först fördömer den islamiska regimens behandling av Jila, hennes nyfödda baby och hennes bror. Vi kräver att:
1 -Jila Izadi och hennes bror friges omedelbart.
2 -Att Jila får tillbaka sin dotter om hon så önskar
3 -Att Jila och brodern får en trygg och kärleksfull miljö att få växa upp i
4 -Att Jila och brodern får professionellt, psykosocialt stöd

Barnen Först uppmanar den svenska regeringen att fördöma behandlingen av Jila Izadis fall och verka för att hon och hennes bror friges omedelbart. Vi uppmanar Rädda Barnen, Amnesti och alla andra människorättsorganisationer och var och en som äcklas av brott mot barn, att höja sin röst mot det vidriga som Jila Izadi och hennes bror har utsatts för.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 25 okt 2004 21:28

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: