sourze.se

Demokrati eller Byråkrati ?

Det är ingen överdrift att säga att byråkratin håller på att urholka demokratin.

Demokrati eller Byråkrati ?

Omfattningen av delegering till tjänstemän har under senare åren stadigt ökat. Därmed marginaliseras de politiska ideologiernas genomslag i besluten i allt större utsträckning. Ansvaret för besluten har inte i motsvarande grad flyttats över på tjänstemännen, och politikerna får ta ansvar för beslut som tjänstemännen självständigt tar. Det blir allt svårare för politikerna att upprätthålla sin egen legitimitet. När ansvar utkrävs för beslut tvingas ansvariga politiker tillgripa konstlade och svepande formuleringar som skall förklara beslut som han eller hon
inte har varit delaktiga i eller har initierat. Dessutom måste politikerna samtidigt ge intryck av att han eller hon har varit drivande i frågan. En situation som oftast leder
till motsägelsefulla yttranden som blir svårbegripliga för medborgarna.

Grunden till denna utveckling är att samhället har blivit mera komplext, inte för att det behöver vara så utan för att denna utvecklig drivs fram av en växande byråkratkår.
Det ligger i byråkraternas intresse att komplicera och specialisera samhällsstrukturen i en omfattning som ställer amatörerna politikerna på undantag. Det är inte sällan att tjänstemän åberopar EU - lagar som motiv för sitt agerande, och manifesterar därmed också EU - byråkraternas makt över det Svenska samhället. Politikernas beroendeställning understryks ytterligare av tjänstemännens möjligheter att starta utredningar på eget bevåg som argument mot politiska uppfattningar. Dessutom förekommer det ofta att tjänstemän driver en helt egen linje skild från liggande direktiv, detta sker på alla nivåer från verk på riksnivå till förvaltningar på kommunal nivå.

Det har skett en maktförskjutning till byråkraternas förmån. Ett fenomen som i allra högsta grad har tilltagit genom influenser från EU som smittat av sig på Sverige, från riksnivå till region - och kommunnivå. Häri kan vi också finna den största förklaringen till de besparingarna som ständigt är aktuella inom de olika sociala områdena. Inte för att det saknas pengar utan för att det går allt mer resurser till byråkratkåren, i form av nya tjänster och nya projekt. Parkinsonslag äger idag i ännu större utsträckning sin giltighet.

Politikerna har inte varit omedvetna om denna utveckling. Men idag är det mera meriterande att ligga lågt och gilla läget för en politiker än att vara aktiv och kreativ,
som snarare kan vara negativt för den politiska karriären. Denna utveckling ger fritt spelrum för tjänstemän som vill utvidga sin maktsvär och driva en egen linje.

Till exempel har Svedalas tjänstemän varit med att driva på denna utveckling genom att skapa "Svedala Vision 2000". Sammanfattningsvis gick visionen ut på att politiker skulle
syssla med politik, tjänstemännen svara för professionen, och medborgarna skulle få ett avgörande inflytande i för dem viktiga frågor. I realiteten har det blivit en maktförskjutning till förmån för tjänstemännen, inflytandet för medborgarna har manipulerats bort, och politikerna sysslar i mångt och mycket med nonsensfrågor.

Det är ingen överdrift att påstå att byråkratin håller på att urholka demokratin.


Om författaren

Författare:
René Lundström

Om artikeln

Publicerad: 05 okt 2004 22:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: