sourze.se

Kommunal självstyrelse?

Den grundlagsfästa kommunala självstyrelsen har alltmer urholkats.

Beslut tas i riksdagen som ålägger kommunerna uppgifter utan att fullt ut täcka de kostnader som på detta sätt förs över på kommunernas skattebetalare. Systemet strider mot grundlagen. Det strider också mot de krav på möjlighet att påverka kommunala beslut som allt tydligare framförs av medborgarna.

Missnöjet med centralstyrning har visats i såväl EMU-omröstningen i höstas som vid det senaste EU-valet. Valdeltagandet sjunker och stödet för rörelser som lyssnar till medborgarna ökar. De etablerade partiernas försök att bortförklara dessa reaktioner leder på sikt till en kris för demokratin. Denna negativa utveckling kan endast vändas genom ett ökat medborgarinflytande på den kommunala nivån.

Möjligheten för medborgarna att påverka är nära kopplat till den kommunala självstyrelsen och den kommunala beskattningsrätten. Förutom bindande beslut över huvudet på kommunerna har staten också urholkat den kommunala beskattningsrätten genom att till staten överföra beskattningen av såväl fastigheter som företag. Dessa skatter omfördelas och återförs sedan till kommunerna i form av statsbidrag. En direkt omfördelning sker dessutom genom det kommunala utjämningssystemet som överför medel direkt från vissa kommuner till sådana som icke anses av egen kraft kunna ge vad som betraktas som en godtagbar samhällsservice. Systemet innebär att en majoritet av landets kommuner görs bidragsberoende och förhindrar för bidragsgivande kommuner att själva förbättra den egna ekonomin. Initiativ och tillväxt hämmas med allvarliga konsekvenser för landet, kommunerna och medborgarna.

Situationen för alla kommuner skulle radikalt förändras om kommunerna hade rätten att beskatta fastigheter och företag. Samtidigt skulle nuvarande statsbidrag och utjämningssystem kunna slopas och rundgången via statskassan försvinna liksom den byråkratiska organisation som utvecklats för att administrera denna rundgång. Tillväxten i alla kommuner skulle i större utsträckning kunna skapas av kommunerna själva. Många av de kommuner som i dag är beroende av det kommunala utjämningssystemet har undandragits stora skatteinkomster genom att skatterna på t.ex. gruv-, kraft- och skogsföretag går direkt till statskassan. Dessa skulle enligt förslaget återföras till de kommuner där företagsvinsterna genereras.

Den här föreslagna förändringen skulle radikalt förändra de ekonomiska förutsättningarna för dessa kommuner. Den plundring som nu sker av expanderande kommuner i storstadsområdena skulle försvinna. Det skulle bli möjligt för alla kommuner att genom egna åtgärder förbättra sin ekonomi till nytta för medborgarna i form av bättre service och lägre skatter. Statens makt skulle beskäras till förmån för kommunerna.

Medborgarnas krav kan endast tillgodoses genom att valda politiker i större utsträckning görs direkt ansvariga för sin politik. Inte genom ett system där rikspolitiker förstärker sin egen makt och kommunpolitikerna gömmer sig bakom ryggen på riksdag och regering och skyller på deras beslut. Demokrati innebär att all offentlig makt utgår från folket. Det verkar nu som om all makt redan utgått från folket.


Om författaren

Författare:
göran holm

Om artikeln

Publicerad: 31 aug 2004 10:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: