sourze.se

Bryt den borgerliga maktlösheten!

Det förslag som bl.a Lars Leijonborg tar upp om bildande av ett nytt borgerligt parti är helt dödfött.

Socialdemokraternas ständiga regeringsinnehav börjar irritera de borgerliga partierna allt mer. Man talar om att inför nästa val ska man gå enade tillsammans och äntligen ta makten från socialdemokraterna. Folkpartiets Lars Leijonborg går ett steg längre och menar att nu är det dags att bilda ett nytt borgerligt superparti. I första han siktar han på en sammanslagning av folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.

Det märkliga är att just dessa partier mer eller mindre säger tvärt nej till tanken på bildande av ett sådant nytt parti. De syns mena att ett gemensamt utspel inför nästa val räcker för att ta över regeringsmakten. Moderaterna i sin tur satsar på att bli det stora borgerliga partiet som de andra partierna kan stödja vid en ny regeringsbildning 2006 Möjligvis drömmer de om att deras nya stora parti ska få de övriga att fungera som stödpartier modell v och miljöpartiet till socialdemokraterna..

Det märkliga är att de borgerliga partierna inte lärt sig av historien att en sammanslagning av deras partier är en omöjlighet. Efter socialdemokraternas makttillträde 1932 har borgerliga regeringar funnits endast under 9 år. Deras bristande åsiktsgemenskap under den tiden resulterade i mer ombildningar av regeringarna än av bestående politiska resultat.

Allt fler börjar inse att vår nuvarande partistruktur är föråldrad och kraftlös. Medlemsflykten ökar år från år. För folkpartiet är resultatet katastrofalt. I dag finns mindre än 20.000 medlemmar mot närmare 100.000 från partiets storhetstid på 50-talet. Centerpartiet kan uppvisa ungefär samma medlemsssvinn. En sammanslagning av dessa två partier med kristdemokraterna skulle knappast uppnå det medlemsantal som folkpartiet ensamt hade på 50-talet. Under förutsättning att nuvarande medlemmar till 100 procent övergick till det nya partiet. Kanske skulle hälften försvinna vid en sådan nybildning. Tala om orkeslöshet för det nya superpartiet.

Majoriteten av dagens väljare har nog fått intrycket att våra borgerliga partier inte kan skapa ett regeringsdugligt alternativ till socialdemokraterna.

Trots allt finns det en stor gränslinje i svensk politik. Mellan socialdemokrater och vänstergrupper som fortfarande tror på ett socialistiskt inriktat samhälle och de som tror på ett samhälle som vilar på individens frihet. En politisk förnyelse i svensk politik kan inte åstadkommas med nuvarande partisystem; vi har en ständigt oenig borgerlig opposition som står sig slätt i kampen mot en socialdemokrati som förmår att skaffa tillräcklig hjälp från stödpartier och fackliga organisationer.

Vad måste då ske för att en ändring ska komma tillstånd? Det är dags att ånyo ta upp debatten om ett nytt valsystem som automatiskt skulle ge oss en partistruktur som motsvarar väljarnas politiska gruppering och skapa förutsättningar för växlingar i regeringsinnehavet.
Vilket av våra borgerliga oppositionspartier kommer först med detta radikala nytänkande inom svensk politik?


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 25 jul 2004 23:11

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: