sourze.se

Facklig "junirörelse" behövs!

LO-kongressens ombud är fortfarande nöjda med att fackföreningsrörelsen är partipolitiskt bunden till SAP.

LO-förbunden fortsätter att tappa medlemmar. Den pågående LO-kongressen är bekymrad, framförallt över att allt färre ungdomar ansluter sig till den fackliga rörelsen. Många förklaringar debatteras men LO-ombuden undviker nogsamt att ta upp en av de verkliga orsakerna, nämligen att tiden nu är inne för den fackliga rörelsen att lämna den partipolitiska bindningen till det socialdemokratiska partiet. Den klassiska beskrivningen att Sveriges Socialdemokratiska parti SAP och Landsorganisationen LO är två grenar av samma träd är inte längre möjlig att tillämpa. Tänk vilken sensation det skulle bli om något ombud på LO kongressen hade mod att kräva politiskt obundna fackföreningar. Stillatigande fortsätter man i stället att traska patrullo, det räcker inte med att man anser det naturligt att fackpampar som metallordföranden Göran Johnsson och självaste LO-basen Wanja Lundby-Wedin sitter i det socialdemokratiska partiets verkställande utskott, man tycker också att det är naturligt att LO satsar miljoner på att värva medlemmar till partiet och ge stora ekonomiska bidrag vid val. Wanja Lundby-Wedins storstilade löfte att LO förbunden skulle värva 100,000 nya medlemmar till Socialdemokraterna före valet 2002 blev visserligen ett gigantiskt misslyckande men har ännu inte ifrågasatts. Märkligt, då fackförbunden till stor del består av medlemmar som vare sig är medlemmar i eller röstar på partiet i val.

Kanske behövs det en junilista även inom den fackliga rörelsen. En junirörelse som begriper att det inte går att slå samman ett partipolitiskt engagerat förbund Metallmed ett partipolitiskt obundet Industrifacket. En junirörelse som inser att samma lönestruktur måste gälla för arbetare och tjänstemän, dvs att lönerna höjs individuellt genom lokala förhandlingar. En junirörelse som kräver partipolitiskt obundna fackföreningar. En junirörelse som inser att tiden är inne för ett gemensamt fack för alla kategorier anställda inom samma företag. Wanja Lundby-Wedin har fyra år på sig att lossa banden från det socialdemokratiska parti och att i likhet med TCO och Saco verka för en fri fackföreningsrörelse. Gör hon inte det är det nog stor risk att även LO och deras förbund drabbas av en junirörelse.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 23 jun 2004 16:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: