sourze.se
Artikelbild

Bakgrunden till KU:s kritik av Göran Persson

Den 13 maj justerade Konstitutionsutskottet årets granskningsbetänkande. För andra året i rad kritiserade utskottet Göran Persson för hans agerande i frågan om en vald ordförande för Europeiska rådet.

Ärendet är uppseendeväckande ur flera synvinklar. Till att börja med har Göran Persson, trots att riksdagen redan förra året kritiserade hans agerande och dessutom intog en annan ståndpunkt, fortsatt att driva en linje som inte har riksdagens stöd. Dessutom har han därefter motiverat sitt handlande med att han lyckats få en majoritet av EU:s medlemsstater på sin linje och att det vid detta tillfälle fortfarande inte fanns någon uttalad riksdagsståndpunkt i frågan samt att han därför trodde att han i slutändan skulle få stöd av en riksdagsmajoritet.

Det jag tycker är märkligt är hur Göran Persson kan påstå att han varit okunnig om riksdagens uppfattning i frågan. Under det senaste året har riksdagen vid inte mindre än fyra olika tillfällen klart uttryckt att den är emot idén om att inrätta en vald ordförande för Europeiska rådet.

Göran Perssons agerande är ett exempel på ett uppenbart maktmissbruk, särskilt med tanke på att Göran Persson leder en minoritetsregering. I mellanstatliga sammanhang skall regeringen företräda riksdagsmajoritetens uppfattning, inte det socialdemokratiska partiets eller Göran Perssons egen personliga linje.

Det allvarliga i Göran Perssons hantering av frågan ligger i att han försökt att ursäkta sitt beteende med att han räknat med att trots allt få stöd för sin linje av en riksdagsmajoritet. Han ursäktade sig också med att det var svårt för honom att med trovärdighet argumentera för en ståndpunkt som går rakt emot den han själv lanserade från början. Att Göran Persson fått svårt att med trovärdighet driva den linje som riksdagsmajoriteten förespråkade är inte en acceptabel ursäkt eftersom det är han själv som har försatt sig i den här situationen.

Både riksdagen och de Göran Persson förhandlar med i Europeiska rådet måste kunna förutsätta att de ståndpunkter som den svenska regeringen förespråkar inte bara är personliga uppfattningar utan faktiskt uttrycker de åsikter som medlemsstaten Sverige har. Tyvärr pekar Konstitutionsutskottets granskning på att Göran Persson inte med kraft har drivit riksdagsmajoritetens linje. Tvärtom verkar det vara så att han har fortsatt att driva sin ståndpunkt. För detta agerande har alltså Konstitutionsutskottet kritiserat honom.


Om författaren

Författare:
Gunnar Hökmark

Om artikeln

Publicerad: 28 maj 2004 17:50

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: