sourze.se

Fakta om våldtäkt

Ett svar på Johanna Karlssons uppmaning till samarbete mot våldtäkter.

Det här kan ses som ett svar på Johanna Karlssons artikel om att samarbeta mot våldtäkter. Det låter bra, men då måste man ha kunskap om det. Jag tror inte att pornografi är någon orsak till våldtäkter lika lite som video har samband med våld, vilket många trott förr.

Jag kommer att ta upp lite information om våldtäkt, var och där det sker, vilka männen är och förslag på förebyggande åtgärder. Materialet är hämtat från min hemsida och undersökning av ca 350 våldtäktsfall.

År 2003 anmäldes 2,565 våldtäkter varav 692 utomhus. En man kan anmälas för flera våldtäkter mot samma kvinna, vanligen i par relation. De flesta våldtäkter begås inomhus, cirka var tionde stannar vid försök. Utomhus är det cirka var fjärde. BRÅ

Det är skillnad på vilken relation kvinnan hade till mannen.

Förhållande eller f.d. förhållande. Oftast kan misshandel förekommit tidigare i relationen.

Följt med hem, kvinnan träffat mannen på stan eller nöjesställe, gått hem till henne eller honom. Kan ha fått skjuts och annat.

Tidigare bekant, längre eller ytligare.

Utomhus:

En undersökning av 190 överfallsvåldtäkter mellan 94-97 av Stockholmspolisen visade att de flesta brott begicks efter midnatt och tidig morgon. Flera brott under onsdag och fredag, flest på helgen.

Platsen var oftast gångväg och cykelväg eller väg nära grönområde nära hus. Flesta brotten skedde nära offrets hus. Demitz-Helin

I de flesta fall var kvinnan på väg hem kvälls/nattetid. Kanske åkt buss/t-bana eller gått hem, mannen kan ha följt efter eller själv varit på väg hem och bott nära. När kvinnan kommit till folktom plast slog våldtäktsmannen till.

I andra fall tog gärningsmannen kontakt först. T.ex. Frågat om vägen, bett om cigarett. Antingen kan det vara kontaktförsök eller bara för att hejda kvinnan.

Våldtäkt i bil. Kvinnan har fått skjuts, tagit svarttaxi. Våldtäkten skedde i bilen eller strax utanför.

Många undrar varför män begår våldtäkt.

Det är inte vilka män som helst. En stor andel är invandrare, i min undersökning av 200 män åtalade för våldtäkt i Stockholm län 1986-1990 var över hälften invandrare. Ej publicerat

I 42 procent av fallen uppgav offret att gärningsmannen var utlänning, 27 procent svenskar. Resten hade ingen uppgift. Demitz-Helin

Av 42 kvinnor uppgav 29 procent att mannen var svensk och 64 utländsk. våldtäktsstudie

Även om andelen invandrare vid våldtäkt är hög, så är andelen offer nästan uteslutande svenska. I min undersökning var nästan 9 av 10 svenskor. En klar majoritet av offren har svensk bakgrund Demitz-Helin

89 procent av svensk nationalitet våldtäkt

Det är förstås svårt att dra några slutsatser av det. Dels är urvalet litet och i vissa fall gammalt. Men det kan tyda på att det vissa fall beror på missförstånd eller "kulturkrock".

Våldtäktsmän har ofta utsatts för våld under barndomen, osäker på sin sexualitet redan som barn. Förövare beskriver ofta sig själv som maktlös och känner vanmakt. Något som till slut måste få utlopp, i en våldtäkt, antingen av en impuls eller planerad. Kwarnmark & Tidefors 1999, s.66-67

Problemet med sexualiteten och kontakt med andra verkar vara en gemensam nämnare för våldtäktsmän.

Även om många våldtäktsmän är utlänningar, så är säkert skillnad mellan var de kommer ifrån. Det vore bra med en kartläggning över anmälda våldtäkter för att se varifrån männen kommer och i vilken situation. För att kunna se om det beror på "missförstånd".

Det vore intressant om det gick att nå de män som kan tänkas begå övergrepp innan de gör det. Även om en gärningsman får ut något av ett övergrepp så borde det bara vara kortvarigt. Det finns bättre sätt att få sex på. Kanske genom en kampanj i media om vad påföljden för våldtäkt blir och vad som händer för gärningsmannen, förhör, häkte eventuell rättegång och fängelse.

Våldtäkt sker oftare i vissa situationer och det går att minska risken radikalt att utsättas.

Informera om hur kvinnor som klarat sig från våldtäkt gjort. Jag skrev en artikel om det under feministiskt självförsvar. Det kan även avskräcka ev. våldtäktsmän när de ser att det inte är så enkelt att begå våldtäkt.

Jag är medveten om att en del förslag är känsliga och kommer att få kritik. Men jag har försökt att tala om så mycket som möjligt om våldtäkt. Ju mer information man har desto lättare är det göra något åt problemet.


Källor: BRÅ, Länk: bra.se

Demitz-Helin. T. . Överfallsvåldtäkter, Stockholms län arbetskopia, preliminära resultat, 1998-508

Kwarnmark & Tidefors, Förövarpsykologi, 1999

Våldtäkt, Tre delstudier om sjukvårdens bemötande.. Södersjukhuset 2003 PDF-fil

Egen hemsida http://www.volds-sexbrott.net

Undersökning av åtalade för våldtäkt Stockholms län 1986-1990. Opublicerat.


Om författaren

Författare:
Sören Wallsten

Om artikeln

Publicerad: 24 maj 2004 13:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: