sourze.se

Sudan - ett nytt Rwanda?

I Sudan pågår en omfattande etnisk rensning av civilbefolkningen. En miljon människor är på flykt, tusentals har våldtagits, torterats och mördats. Vad gör FN?

Under folkmordskonferensen i januari i Stockholm skrev 55 länder under en deklaration för att förhindra och motverka nya folkmord. FN:s generalsekreterare Kofi Annanlade fram förslaget om att inrätta en särskild kommitté och en rapportör som ska rapportera direkt till kommittén vid brott mot mänskliga rättigheter. Han har varnat för krisen i Dafur, Sudan och menar att det är viktigt att vidta snabba åtgärder. Men hur effektivt är ett försvagat FN? Kommer omvärlden att se på medan ett nytt Rwanda skapas?

Som svar på en FN-rapport från 7.e maj som beskrev den politiska ordningen i landet som "en regim av terror" har Sudans president Omar al-Beshir tillsatt en undersökningskommission som ska utreda "påstådda MR-brott utförda av väpnade grupper i Dafur". Men kommissionen ska inte undersöka brott som begåtts av regeringsstyrkor och inte heller kommer rapporten att offentliggöras. Hur ska befolkningen kunna lita på den regering som har gett sitt stöd till att hus och byar förstörs och erbjuder straffrihet för dem som mördar, våldtar och begår andra övergrepp? Konflikten i Dafur har eskalerat sedan februari 2003 då väpnade grupper inledde ett uppror mot regeringen. Den sudanesiska regeringen gav sitt bifall åt milisgruppen Janjawid att angripa byar och har även gett dem ekonomisk bistånd. När ett lands regering så tydligt bryter mot mänskliga rättigheter och blundar för övergreppen måste det internationella samfundet ingripa.
Alla stater har en skyldighet och ett ansvar.

Sudan är inte det enda exemplet. Det finns många länder i riskzonen som Nepal, Sierra Leone, Kongo-Kinshasa, Afghanistan m.fl. Lägg därtill utsatta folkgrupper i Europa som romer och judar. Bara i Frankrike har ett antal judiska begravningsplatser vandaliserats och den nertystade antisemitismen från framför allt arabisktalande grupper sprider sig som en löpeld. Lika angeläget är förstås islamofobin.

Vi behöver ett starkt FN som ska kunna ta tag i konflikter och lösa dessa innan det går som i Rwanda eller Bosnien. Det är viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna som leder till folkmord, våld och brott mot mänskliga rättigheter dvs intolerans, rasism, nationalism och tyranni. Ett av nyckelorden till att förebygga folkmord är kunskap och utbildning. På det sättet kan man ge människor en plattform att våga stå på och vägra delta masavrättningar. Ett annat är omfattande arbete för att minska u-ländernas fattigdom, svältkatastrofer och öka levnadsstandarden. En ökad global solidaritet...Kofi Annan har flera förslag bl.a. att utöka skyddet för civila i krig, avskaffa straffriheten och att alla länder ta sina ansvar. Kanske ekonomiska sanktioner mot regeringar som bryter mot de mänskliga rättigheterna ären del av lösningen i Sudan? En annan är, givetvis som en sista utväg, ett militärt ingripande.
Men det allra viktigaste blir att stärka FN:s auktoritet som har hamnat i skuggan av EU:s och stormakternas. Världen är större än ett "enat Europa". Dag för dag urholkas FN:s makt och ser vi inte upp så står ett nytt Rwanda, med allt var det innebär av mänskligt lidande och terror för dörren...


Om författaren

Författare:
Ninna Bengtsson

Om artikeln

Publicerad: 15 maj 2004 20:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: