sourze.se

Den svenska okunskapsspiralen

Det är bättre att höja befolkningen än att sänka kraven.

Att dagens skola är under all kritik får vi ofta höra i media. Det blir också synliggjort i diverse undersökningar som visar att allt fler elever har allt sämre betyg. Vad detta beror på råder det delade meningar om. Men de åtgärder som vidtas för att lösa problemet, fungerar bara på kort sikt, om ens då, och leder på sikt till en ond spiral av en lägre kunskapsnivå på alla nivåer i utbildningsstrukturen.

Jag talar om den otjänst man gör eleverna och samhället genom att sänka intagningskraven till gymnasiet. Detta leder ju ganska naturligt också till att man måste sänka kraven för intagning på högskolorna och universiteten, vilket redan har gjorts i olika steg. Det är ju ganska logiskt att elever som redan ligger efter i undervisningen när de kommer in i gymnasiet, knappast har någon möjlighet att ta till sig nya kunskaper samtidigt som de tar igen de missade. Detta är att ställa väldigt höga krav på eleverna, och stjälper snarare än hjälper. Alla ska naturligtvis ges en andra chans att ta igen vad de missat, men inte på det sättet att det sänker kunskapsnivån i samhället generellt snarare än höjer den. Ett sätt att göra detta skulle vara att erbjuda undervisning på skolans lov. Detta skulle ge dem som vill ta igen missad undervisning, eller höja sin kunskapsnivå en chans till det. Men det är naturligtvis billigare att sänka intagningskraven än att sätta in extra undervisning. Men man skjuter med all sannolikhet bara problemen framför sig.

En annan anledning till att man sänker kraven är sannolikt att det skulle se mycket illa ut i statistiken om allt för många ungdomar inte skulle ha tillgång till gymnasiet. Samma sak verkar vara drivkraften när kraven för intag vid högskolorna och universiteten sänks. Ju fler man får in i utbildningsmaskineriet desto bättre ser statistiken ut. Dessa åtgärder slår dock tillbaka på samhället själv genom en sänkt kunskapsnivå. På samma sätt som i föregående exempel är det dock viktigt att poängtera att alla som vill utbilda sig ska få chansen. Men att ha tillräckliga förkunskaper är viktigt för fortsatta studier. Därför är det bättre att effektivisera vuxenutbildningen, genom intensivare undervisning och högre krav på eleverna.

Höj människan istället för att sänka kraven!


Om författaren

Författare:
Therese Klaar

Om artikeln

Publicerad: 12 maj 2004 09:29

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: