sourze.se

Leijonborg önsketänker

Dags för folkpartiets landsmöte i Västerås att tänka till.

När ska våra borgerliga partier inse att vi har ett evigt socialdemokratiskt regeringsinnehav så länge vi har kvar nuvarande valsystem ?

Senast ut i raden av önsketänkare är folkpartiledaren Lars Leijonborg som i DN den 5 november torgför en helt orealistisk idé; att slå ihop partier i det borgerliga blocket. En sådan process måste växa fram underifrån och skulle om den överhuvudtaget vore tänkbar ta avsevärd tid. Försöken att slå samman Folkpartiet och Centerpartiet visar att medlemsopinionen då – liksom säkert nu – var helt emot en sammanslagning.

Tankar på att slå samman Moderaterna och Folkpartiet faller på sin egen orimlighet. Varifrån ska detta parti erhålla det tillskott av nya röster som behövs för ett regeringsskifte? Hur ser den socialdemokrat ut som lämnar sitt parti för att stödja ett Folkparti som styrs av Moderaterna?

Möjligtvis kan en sammanslagning mellan Kristdemokraterna och Folkpartiet vara möjlig. Vi som var med när kds bildades vet att en stor del av deras medlemmar kom just från Folkpartiet. Men utvecklingen av kd sedan dess visar att man numera fjärmat sig från de frisinnade ideérna och hamnat så nära moderaterna som tänkas kan.

Den del av väljarna som tillhör den icke socialistiska sidan kommer knappast att få något inflytande i svensk politik så länge nuvarande partistruktur finns. Så länge som Vänsterpartiet och Miljöpartiet finns kvar är det socialdemokratiska maktinnehavet räddat. Oavsett om dessa partier får något inflytande eller inte ställer de ändå upp bakom regeringens politik.

Majoritetsval i enmansvalkretsar ger möjlighet till växling vid makten. Kanske börjar den tanken att spira hos flera av våra partier. T.o.m statsministern själv har vid några tillfällen ställt sig positiv till ett sådant valsystem, som innebär att landet indelas i lika många valkretsar som antalet riksdagsmän. I varje valkrets blir den vald som får de flesta rösterna. Ett sådant system ger knappast utrymme för mer än två tävlande partier. Majoritetsval kan på ett enkelt sätt förenas med personval eftersom partierna kan sätta upp fler kandidater på valsedeln. Väljaren har bara att kryssa för önskad kandidat och den blir vald om får de flesta rösterna! Enklare och med demokratiskt än så kan det inte bli.

Det ska bli intressant att se hur dagens folkpartister reagerar på Leijonborgs tanke på sammanslagning av två eller fler borgerliga partier. Men nog vore det ett hälsotecken om något ombud framförde tvivel och kanske tog upp tanken på ett valsystem som skulle ge icke socialistiska väljare att stoppa det "eviga" socialdemokratiska maktinnehavet.Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 06 nov 2003 16:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: