sourze.se

Slaget vid Stalingrad - vändpunkt för Europa

I kampen mellan germaner och slaver var slaget vid Stalingrad den avgörande vändpunkten.

Jag har tidigare tagit upp romaners kamp mot germaner i Teutoburgerskogen. Nu skall jag behandla germaners kamp mot slaver under andra världskriget.

Hitlers avsikt med kriget på östfronten var att flytta fram germanernas positioner så långt så att slaver och andra "mindervärdiga" folk aldrig någonsin skulle kunna hota det germanska livsrummet. För att åstadkomma detta måste de stora slätterna i Ukraina och Vitryssland erövras och koloniseras med germaner.

Enligt Paul Johnsons bok "Moderna tider" gällde det att utplåna "bolshevismen och dess judiska vattenhål, förvärva mark för tyska kolonier, hålla de slaviska massorna instängda i fyra rikskommissariatdet baltiska, Ukraina, det moskovitiska och Kaukasus och skapa ett självförsörjande ekonomiskt system, som inte kunde påverkas av en eventuell blokad från Storbritanniens och Förenta Staternas sida. Hitlers yttersta strävan var att skapa ett tyskt Volk på 250 miljoner. Han sade sig ämna förflytta 100 miljoner tyskar till de stora slätterna väster om Ural."

Lyckligtvis för mänskligheten blev det inte så. I stället blev det de slaviska massorna i form av ryssar och polacker som koloniserade områden som tyskar har bebott i hundratals år såsom Ostpreussen och området öster om Oder- Neisse. De 250 miljonerna tyskar som Hitler önskade sig är nu i stället cirka 80 miljoner.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 04 nov 2003 12:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: