sourze.se

Strunta inte i feminist-problemen

Anna Linussons svarsartiklar till Malin Michea försöker förringa och strunta i de problem som berörs.

Det finns inga organsationer eller rörelser som är perfekta. Allt som har med människor att göra - och då speciellt människor i grupp - har inneboende problem. En rörelse måste ha insikt i detta faktum och vara kritisk mot sig själv för att kunna utvecklas. Detta gäller även feminismen.

Malin Michea, Jan Sjunnesson, Anna-Carin Collin, Michael Ståhlberg och jag själv har berört en del av de problem som feminismen lider av. Främst har vi vänt oss emot att en del feminister mobbar kvinnor med metoder som i vissa fall är identiska med de som under tusentals år använts för att förtrycka just kvinnor.

Anna Linussons svar parodierar Malin Micheas artiklar. De saknar däremot ett tydligt budskap. De enda budskap jag lyckats tolka ut av Annas artiklar är följande två varianter på samma tema:

1 Malin har fått allt om bakfoten. Detta har Anna själv skrivit i kommentarfälten1. Anna menar alltså att problemen Malin beskriver inte existerar.

2 Problemen existerar men de är obetydliga i förhållande till andra problem och förtjänar därför ingen större uppmärksamhet.

Gemensamt för dessa två är budskapet "Det Malin säger är oviktigt".

Detta reagerar jag starkt emot. Inga problem är oviktiga. Resonemanget att enstaka förvirrade feminister inte är något att bry sig om bara för att det finns mansgrisar som är värre är felaktigt. Enligt samma resonemang skulle man kunna säga att anorexia är ett oviktigt lyxproblem eftersom det finns barn som svälter ihjäl i Afrika.

Ett annat sätt att se på resonemanget är att tycka att det är inte så farligt att en del feminister använder sig av förtryckande metoder eftersom dessa tillhör en minoritet. Men enligt detta resonemang så gör det alltså inget att en del män är gubbslemmiga mansgrisar eftersom majoriteten av alla män är schyssta.

Anna Linussons resonemang är i mitt tycke därför helt felaktigt. Att hävda att det som Malin Michea beskriver inte är ett stort problem bara för att det är en liten mängd människor som orsakar det hela gör inte problemet mindre för det. Inte heller är det ett problem man kan ignorera bara för att andra problem är större.

Problemen som feminismen lider av förstoras dessutom av att människorna som orsakar dessa problem har gräddfiler vad gäller att få sprida sitt budskap. Hur många mansgrisar har - likt exempelvis Linda Skugge - en regelbunden plats i en rikstäckande dagstidning där de får gå så gott som oemotsagda?

Inga problem är oviktiga. Feminismen har vissa problem som måste åtgärdas. Mobbingen av andra människor - och speciellt andra kvinnor - måste upphöra och ersättas av en förtroendeingivande debatt med solida argument. Självkritik och förbättring måste tillämpas av de feministiska rörelserna. Annars kommer feminismen - och med den arbetet för slutlig rättvisa mellan könen - att avstanna.

---

1 Länk: sourze.se


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 21 aug 2003 16:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: