sourze.se

Manifestets aktualitet, del 4

Avslutning.

* * *
Jag ska avsluta med att dra upp hur bourgeoisien kan se och nog har omedvetet använt sig av Manifestets strategi för förhindra en radikal samhällsomvandling från Kent Lindkvists uppsats, "Kommunistiska Manifestet i socialdemokrati och kommunism", på Marxistiskt forum, se:

Manifestet som motstrategi, det vill säga som borgerligheten använt det

"Bourgeoisien kan ur Manifestet dra slutsatser om en motstrategi. För att förhindra proletariatets maktövertagande och socialismens ankomst gäller det

- att ta herraväldet över produktivkrafterna genom att organisera produktionen så att proletariatet skiljs från dem

- att kontrollera uppkomsten av nya produktivkrafter och att införa och sprida dem så att det sker i samklang med produktionsförhållandena

- att skikta proletariatet i olika sociala skikt, gärna med motsatta intressen

- att vidmakthålla konkurrensen inom proletariatet

- att vidmakthålla och skikta lönearbetet

- att på längre sikt rationalisera bort stora delar av proletariatet och ge utrymme för nya samhällsklasser inom storindustri, världsmarknad och samhälle i övrigt

- att mildra de egna motsättningarna och utnyttja motsättningarna inom proletariatet

- att mildra den egna girigheten och samvetslösheten, att dölja och mildra maktutövningens karaktär så att den inte framstår som rå utsugning, maktfullkomlig splittring och brutalt förtryck

- att visa att klassmotsättningar inte är oförsonliga, att förhandlingar genom kompromiss och kohandel är möjliga

- att utöka och dela med sig av staten i demokratiska former, men bibehålla den som förvaltare av bourgeoisiens gemensamma affärer.

Det mest strategiska momentet är kanske därvid att vara en viljemässig bärare av produktivkrafterna och världsmarknaden i förening för att motverka den utveckling som Marx beskriver. Bourgeoisien måste genom en rad klasskampshandlingar ta kontrollen över de underjordiska krafter som den själv frambesvärjt för att kunna förbli häxmästare i marxsk mening. Och det är kanske där bourgeoisien står vid 1900-talets slut genom att på punkt efter punkt ha realiserat ovanstående motstrategiska tiopunktsprogram såsom det inryms i Manifestet".

Detta om något visar Marx betydelse för att förklara världen, men det gäller även, som han sa i sin 11:e tes om Feuerbach, att förändra den. Denna uppgift kvarstår än 180 år efter Marx födelse och 150 år efter det Kommunistiska manifestet.


Om författaren

Författare:
Jan Sjunnesson

Om artikeln

Publicerad: 21 jul 2003 16:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: