sourze.se

Sexarbete utan förakt

Om den svenska sexköpslagen.

Det finns allvarlig kritik av lagen om kriminalisering av könsköpare. Socialarbetare och verksamma inom prostitutionen pekar på ytterligare förtryck från hallickar och torskar, ökade risker med könssjukdomar och än värre stigmatisering från samhällets sida. Som om det inte räckte att handel med sexuella tjänster är omoraliskt i de flestas ögon, det är illegalt också.

Socialdemokraternas kvinnoförbunds ordförande Inger Segelström sade aningslöst i DN 3/8 1998 att hon inte har en aning om att kriminaliseringen kan leda till ökade könssjukdomar.

"Vi offrar inte de prostituerade, utan könköparna" säger hon vidare.

Inget kunde vara mer fel och det finns gott om bevis. Omfattande protester från forskare och prostituerades organisationer till den svenska regeringen innan lagen trädde i kraft vid årsskiftet 98/99 vittnar just om att repressiva jurdiska metoder inte löser de sociala problem som en illegal könshandel innebär:

"Kriminalisering innebär att kvinnor måste förhandla med nervösa klienter vilket gör arbetet svårare.

Enda sättet att skydda prostituerade är att ge dem rättigheter, samma rättigehter som varje annan medborgare har "De Rode Draad i Holland, organiserar prostituerade,
vidare att kriminalisering "fråntar kvinnor kontakt med legala instrument för att skydda sig själva mot våld och misshandel ... och det är vår erfarenhet av organiserad internationell handel med prostituerade att kunder kan spela en viktig roll för kvinnor genom att de är en av få kontakter med världen utanför och kan vara en väg ut ur sexhandeln, genom att till exempel ta kontakt med en organisation som vår " Foundation Against Trafficking in Women, Holland och samma fakta redovisas i protesterna från Tyskland, Sydafrika, och flera andra länder se brev nedan.

Den svenska officiella kvinnorörelsen vill få bort synen på kvinnor som objekt men gör tvärtom. De ser på prostituerade som osjälvständiga varelser vars situation de inte kan begripa och lösa själva. Ge makt till dessa sexarbetare som av tvång eller egen vilja gett sig in i sexhandeln. De har lösningarna, inte politiker, polisen, torskarna eller den kriminella sexindustrin. De är inte värnlösa offer, men görs till det av samhällets utstötningsmekanismer och moraliseringar.

Redan i utredningen Könshandeln SOU 1995:14-16 förutsåg svenska socialarbetare försämringen av de prostituerades villkor på grund av kriminalisering, men det tog enmansutredaren inte hänsyn till. Lämna inte ut kvinnorna till stressade torskar, hårda hallickar och polisens kränkande förhör.

________Brev från Holland angående kriminaliseringen.


To the Swedish government

The Red Thread is a selforganization of prostitutes in the Netherlands. We chime in with all the protests against the criminalization of clients of prostitutes. We refer to the findings in the United States where violence against prostitutes by clients is rampant because of a similar
criminalization of clients. The women have to cope with nervous clients which makes it more difficult to negotiate with them.

There is only one way to protect prostitutes: to give them rights, the same rights any other citizen would have.

De Rode Draad
pb 16422
1001 RM Amsterdam


Sietske Altink,
researcher
the Netherlands


Om författaren

Författare:
Jan Sjunnesson

Om artikeln

Publicerad: 14 jul 2003 15:09

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: