sourze.se

Rätten till arbete!

Citat: "Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet".

FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 23.

Fritt citerat: "Inför arbetet med FN:s allmänna förklaring ville Sovjetunionen att artikeln om rätten till arbete skulle ge staterna en skyldighet att använda all sin makt och sina resurser för att ge medborgarna arbete. Men staternas skyldigheter stannade vid att ge sina medborgare rätten att välja sitt arbete själva.

De flesta rättigheter i arbetslivet har skapats av den internationella arbetsorganisationen ILO International Labour Organisation. Arbetsorganisationen bildades redan 1919 med syftet att på sikt bidra till en evig och universell fred. Där saknas dock reglering om varje människas rätt till arbete. En av organisationens målsättningar är dock att arbeta för full sysselsättning.

När det i IKESKR står att "konventionsstaterna erkänner rätten till arbete" avses främst rätten att ha frihet att arbeta. Staternas främsta skyldighet enligt konventionen är att skydda människor från tvångsarbete och att se till att ingen utestängs från arbetsmarknaden på grund av diskriminering. Staten ska också skydda människor från att förlora sina arbeten på ett orättfärdigt sätt.

Skyldigheten att respektera rättigheten att fritt välja sitt arbete, innebär dock inte ett åliggande för staten att förse alla med ett arbete.

Det är emellertid staternas skyldighet Limburgprinciperna att anstränga sig för att uppnå full sysselsättning. Amsterdamfördraget har i målsättningarna åtagit sig att bekämpa arbetslösheten. De där angivna exemplen är dock anpassade för vissa grupper, till exempel arbetshandikappade."

Ovanstående citatet om rätten till arbete är från webbsidan:

Länk: humanrights.se
------------------------------

Ett annat citat är från Danne Nordling, Sunt förnuft 7/98:

"Rousseau utgår från ett idylliskt naturtillstånd där den "ädle vilden" kan försörja sig genom att jaga och fiska samt att samla ätliga rötter och bär etc.
Med några beteckningar från den finansteoretiska terminologin kan man säga att i naturtillståndet finns det varken RIVALITET eller EXKLUDERING av några nyttigheter. Vi har då motsvarigheten till dagens kollektiva nyttigheter över hela fältet."

-------------------------------

Det som ligger till grund för "rätten till arbete" och därmed det primära är enligt min åsikt:

"Rätten till mat och andra förnödenheter genom RÄTTEN ATT FÖRSÖRJA SIG SJÄLV och i möjligaste mån oberoende av andras direkta medverkan."

Detta borde numera kunna uppnås genom att optimera de sociotekniska systemen och den infrastrukturella logistiken kollektiva nyttigheter av beredskapstyp enligt denna målsättning.
---------------------------------------

Allas ovillkorliga rätt till arbete kan alltså aldrig bli något annat än en papperstiger. Det enda historiska alternativen är att andra människor tvingas till att arbeta extra mycket, under olika sorts strategiska förevändningar.
Man tvingas att arbeta extra, enbart för att kunna betala för att alla andra skall ha rättighet att arbeta med sådant som ingen frivilligt vill betala för.
Många upplever säkert denna tvingande skyldighet som en form av slavarbete. De tvingas till detta på grund av att staten av helt andra orsaker, har komparativa fördelar när det gäller våldsutövning.

Egyptens pyramider, kinesiska muren, Påsköns statyer, Mayakulturen och så vidare är väl påtagliga historiska exempel på detta.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 03 jun 2003 17:55

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: