sourze.se

Politik för dummies

Ett nytt sätt att analysera politiska ideologier.

När man skriver om, eller diskuterar politik detta outtömliga ämne till fantastiska diskussioner stöter man ideligen på en hel del fördomar, generaliseringar och felaktigheter.

En del av dessa beror på att vi är så fast i tänkandet om enbart en Höger-Vänsterskala i politiken, en skala som i den politiska praktiken är väldigt ofullständig.

Till höger buntas nazister, konservativa, kristdemokrater, liberaler med flera ihop. Till vänster räknas allt ifrån totalitära stalinister till frihetliga socialister och anarkister. Detta ger en snäv bild av verkligheten och leder till lätt absurda generaliseringar. Både fredskämpen Gandhi och diktatorn Stalin blir vänster och ultraliberalen Robert Nozick och nazistiske diktatorn Hitler blir höger.

Jag förespråkar därför ett annat system att anlysera de politiska ideologierna och tankarna på. Nämligen det system som "marknadsförs" av webbsidan polticalcompass.org. Det är ett betydligt mer flexibelt sätt att analysera politik utifrån. Den politiska kompassen är nämligen uppdelad i en vågrät och en lodrät linje. Den vågräta linjen beskriver den ekonomiska politiken från vänster till höger. Vänster benämns som "kommunism", det vill säga total planekonomi, och höger som "nyliberalism", det vill säga en total marknadsekonomi utan statliga regleringar.

Den lodräta linjen tar hänsyn till den sociala och individuella friheten. Ju längre upp du hamnar på skalan desto mer auktoritär "fascistisk" är du. Ju längre ner du hamnar desto mer frihetlig "anarkistisk" är du.

Då ser man plötsligt att motsatsen till kommunism alltså inte är fascism, som en del hävdar, utan nyliberalism. Motsatsen till fascism är anarkism.

Utifrån dessa linjer kan man sen se fyra olika fält: auktoritär vänster, auktoritär höger, frihetlig vänster och frihetlig höger.

Jag nämnde ovan fyra personer som kallas vänster respektive höger i den allmäna debatten, Gandhi, Stalin, Nozick och Hitler. Genom den politiska kompassen ser man skillnaden mellan dessa tydligare. Stalin hamnar i fältet som heter "auktoritär vänster", i princip så långt upp i det vänstra hörnet man kan komma. Gandhi däremot hamnar ungefär i mitten av det fältet som kallas "frihetlig vänster". När det gäller Robert Nozick så är han i det närmaste en anarko-liberal, det vill säga han hamnar relativt långt ner i det högra hörnet i "frihetlig höger". Hitler, som av många skulle kallas högerextrem hamnar visserligen i fältet för "auktoritär höger", men hans ekonomiska politik var inte speciellt nyliberal. Han hamnar därför nära mitten på den ekonomiska skalan, men så långt upp man kan komma på den auktoritära skalan.

Som ni alla kan se på den bifogade illustrationen är det alltså en stor skillnad mellan Gandhi och Stalin eller mellan Nozick och Hitler.

Man kan alltså genom att använda sig av den politiska kompassen hävda att det är felaktigt att benämna nazismen som högerextrem, de verkliga högerextremisterna är i stället de som förespråkar en total fri marknadsekonomi/kapitalism - de som kompassen benämner som "nyliberaler".

Vad är då egentligen min poäng? Jo, helt enkelt en önskan om att inte per automatik generalisera och bunta ihop alla som är höger respektive vänster i ett fack. Skillnaderna kan vara enorma inom respektive kategori. Och nån som slarvigt kallas för höger kan ha mer gemensamt med nån som lika slarvigt kallas vänster än vad de själva tror.

PS! Om du är intresserad att läsa mer om den politiska kompassen, eller göra ett test själv för att se var du hamnar, så rekomenderar jag sidan:

Länk: politicalcompass.org

Mitt eget resultat av testet ser du i illustrationen benämnd fyndigt nog "Jag själv". DS!


Om författaren

Författare:
Daniel Ekman

Om artikeln

Publicerad: 07 maj 2003 10:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: