sourze.se
Artikelbild

Slöjan förtrycker kvinnorna

Religion är bakåtsträvande!

Grekerna hade slöja för flera tusen år sedan, men de ändrade sig i och med samhällets utveckling.

Fortfarande använder Islam slöjan för att särbehandla människor från varandra på grund av kön. För att begripa slöjans innebörd är det faktiskt nödvändigt att demaskera den inställning som har skapat slöjan. Några stycken i Koranen förtjänar att särskilt framhävas.

"Och säg till de troende kvinnorna att behärska sina blickar och vaka över sina könsdelar, och att de icke visar sin skönhet förutom det som är synligt av den, och att de drar sina huvudkläder över sina barm. Och att de icke framhäver sin skönhet förutom till sina äkta makar".
- Kapitel 24 Alnur vers 32.

Detta visar hur den reaktionära och patriarkala inställningen betraktar det andra könet. Kvinnor med slöja ska skämmas för sina kroppsdelar. De får inte visa sig för andra. De är männens ägodelar.

"En hustrur är odlings för er, så närma er era odlingar när och hur ni vill".
- Kapitel 1 Albaqarah vers 4.

Enligt den ovanstående inställningen är kvinnan inte ens en människa, utan ett sexuellt objekt. Därför måste hon vaka över sina könsdelar. Annars kommer den vilde mannen som är på jakt efter henne att hitta henne och våldta henne. I det här tänkandet är det inte bara kvinnan som förolämpas, det är också mannen som förolämpas. En man som inte har någon kontroll över sina känslor avklädd all mänsklig identitet. Och detta är de största grundpelarna för slöjans existens.

Slöjan skadar barnens hälsa och utveckling. Tänk på de flickor som inte får vara med på biologilektioner, simundervisning, sex och samlevnadsundervisning och sport på grund av deras föräldrars religion. De som blundar över sådan solklar diskriminering är långt borta från verkligheten.

I många islamiska länder får föräldrar göra nästan vad som helst med sina barn eftersom de är barnens överhuvud. Barns rättigheter är i själva verket lika med föräldrarnas rättigheter. Staten och de religiösa institutionerna ingår en ohelig allians mot de minstas grundläggande rättigheter, och familjen blir den minsta institutionen som upprätthåller den orättvisa ordningen.

Det är sammanfogningen av religionen och staten, som gör att gamla och uråldriga traditioner lever vidare och blir till starka dogmer. Ingenstans i världen har religionen av egen vilja blivit demokratisk, tolerant och ivrig för jämställdhet. Ingenstans i världen har religionen och de religiösa samfunden lämnat ifrån sig den politiska makten genom egna beslut eller gett vika för moderna idéer om barns och kvinnors rättigheter.

Det är inte religioner, kulturer eller traditioner som skall respekteras, utan den fria rätten att själv bestämma om man vill bejaka religioner och traditioner. Att ha respekt för den religiösa individen som människa är en sak: att respektera religionen en helt annan sak! Det går inte att kräva mänskliga rättigheter och samtidigt respektera en kultur eller religion som inte bara struntar i jämlikhet, utan också förklarar kvinnorna mindre värda. Man kan inte annat än att fyllas med avsky när kvinnor/flickor könstympas eller sveps med slöja och skiljs från det andra könet.

Den kultur och de reaktionära seder och bruk, som står i motsats till människans grundläggande värde, måste bekämpas till förmån för jämlikhet och samhällets framtid.


Om författaren

Författare:
Esmail Moloudi

Om artikeln

Publicerad: 15 okt 2002 11:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: