sourze.se

Återbefolka landsbygden...

...med sommargäster som likt flyttfåglarna följer med dit de förs av sol och vind.

Distributionen, logistiksystemen och bristen på alternativ för långsiktig förhandsbeställning via datanät, gör att brukskostnaderna för byggnader, fordon, maskiner, styr- och reglersystem och andra verkstadsprodukter blir oerhört höga. Omfattande miljöbefrämjande verksamheter på landsbygden borde vara möjlig om de externa kostnaderna för byggnader, anläggningar, bruksprodukter med mera. blev mycket, mycket lägre. Gäller även upprustning av gamla kulturvärden.

All försörjning med monterbara materialdelar, bruks- och förnödenheter borde kunna göras allmänt tillgängligt för alla via Internet. Med en musklick på bilden av produkten på datorskärmen, så skulle digitaliserade "recept" kunna styra processflödena, bearbetningen och ytbehandlingen av alla de ingående materialdelarna.

Inom ett lämpligt placerat "recirkulations- och rangerområde" inom varje lagom stor region skulle buffertlager för alla typer av råmaterial kunna tillhandahållas. lagom stor region är kanske 0,5 - 5 miljoner innevånare? Inom rangerområdet skulle godstågen lasta av beställda råmaterial, och lasta på demonterat och sorterat material från uttjänta utrustningar.

Tillkapat råmaterial bearbetas sedan i receptstyrda depåverkstäder av robotarmar enligt liknande mönster som depåpersonalen byter däcken till formel 1-bilarna. Tillverkningen av de monterbara materialdelarna kan alltså anses under transporten till varje beställares adresserade "hämtställe". Transporten sker via väderskyddad linbana och/eller via "spårkulvert".

Alltså milslånga "löpande band" med erforderliga depåer för bearbetning, ytbehandling, sortering, adressering etcetera. Lastdonet kan till exempel vara en lätt stålrörsram till exempel 2300 x 640 millimeter på receptstyrt utbytbara spårhjul, linbanehjul, "cykelhjul", pontoner, skidor och så vidare, och med utbytbara nät-, tråd-, eller wellpappkorgar. Lastpallar, truckar och tunga lastbilar går knappast att anpassa till IT, tcp/IP och datanät på något kostnadseffektivt och förarlöst sätt.

Vem som helst bör alltså med en musklick kunna hämta erforderliga recept från databaser och via Internet. För att robottillverka alla de IKEA-möbelmässigt monterbara delarna till alla de produkter där recepten finns inlagda i databaserna. Detta gäller naturligtvis även byggnader, fordon och anläggningar. Då alla kostnader på marknaden är arbetskostnader så blir priserna mycket låga om inga arbetare deltar i processflödet.

Om detta görs nästan lika enkelt, billigt, energisnålt och lättanvänt, som det är att vrida på kranen för ett glas vatten, så skulle de människors ättlingar, vars förfäder tvingades till industrin när jordbruket mekaniserades, kunna flytta tillbaka till landet om de så vill. En förutsättning är att externkostnaderna för monterbara byggnader, gps-styrda jordbruksenheter, apparatur, transportband och annan logistik, inredningar och så vidare och så vidare kan hållas tillräckligt låga. Så att kanske 20 - 30 procent av befolkningen om de så vill, kan vara nästan "självförsörjande" genom mycket måttliga arbetsinsatser för att ha direkt tillgänglighet till matvaror och bostad.

Jordbearbetning, sådd, bevattning, valda delar av skörden och så vidare, bör kunna göras helt gps-styrt. Det mesta av övervakningen bör då kunna ske från till exempel golfbanan, på pass under älgjakten etcetera. Befolkningen kan alltså ägna sej åt strategier för att få tillräckligt med betalande gäster från städerna. Alltså bygga upp allehanda attraktiva anläggningar för de upplevelseverksamheter som kan anses lämpliga för den utvalda bygden och områdena däromkring. Då kan det kanske vara attraktivt att forska och noga läsa in sej på bygdens historia för att till exempel erbjuda avancerade "resor i tiden". Kanske att tillsammans med intresserade gäster utöva rollspel med attribut från bygdernas glansperioder som kanske mer eller mindre finns beskrivna i romaner och bestsellers.

Vintertid kan det knappast förväntas locka gäster till landsbygden i den del av Norden som inte har något snötäcke. Efter skörd, jakt och slakt - kanske i början av oktober - gör man helt enkelt som flyttfåglarna. Enligt ovan beskrivna beställningskoncept för monterbara materialdelar och i samarbete med kanske tiotalet andra byar, så har man kanske byggt modernt konstruerade segelbåtar för att rymma något tusental personer. Fyra femtedelar av befolkningen seglar alltså iväg på ett par månaders kryssning söderut och tar stora delar av skörd, slakt och byggnadsvirke med mera med sej.

Vart femte år måste man alltså skäligen stanna hemma för att sköta, övervaka och förbereda för nya gäster till nästa vår. När man kommer fram till sin "andra hemby" i Södra Afrika, Argentina, Nya Zeeland eller annorstädes, några stannar kanske i Frankrike, Spanien, Portugal eller på något öområde till nästa vår, så har man ju den del av livsmedelsförrådet med sej, som inte förbrukats eller sålts under en eller två månaders kryssning med lämpliga strandhugg. Betalande månads-, tvåveckors-, och långtidsgäster finns naturligtvis med på kryssningen.

Vilken visionär syn om och när tusentals modernt konstruerade segelfartyg ger sej iväg på vikingafärd med miljontals människor på hösten för att återvända i slutet av mars, april eller maj med en ny skörd och annat brukbart i bagaget. Kanske ett lämpligt scenario för en tv-film eller dokusåpa. Vilken salig blandning av människor och kulturer det skulle bli om nordbor, afrikaner, latinamerikaner, nya zeeländare med flera likt flyttfåglarna så småningom skaffar sej flerdubbla hemorter. Vilda djur förflyttar sej för att överleva - för många skulle det kanske vara ett alternativ att följa sol och vind för att spara energi och för att leva variationsrikt.

Hittills har jag inte haft kontakt med någon som sagt sej vara intresserad av att skriva filmmanus, manus till dokusåpor etcetera för att förhoppningvis visa upp liknande scenarier på tv. Jag finns till förfogande för beskrivning av tekniska och andra detaljer om någon eventuellt skulle vara intresserad.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 28 jul 2002 14:29

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: