sourze.se

Krona för krona, sa Göran Persson!

Politikernas beslut om upphävande av värdesäkringen av pensionerna utan utlovad kompensation måste bli föremål för valdebatt omgående.

Två miljoner pensionärer på väg till valurnorna !

Vi vet i dag att pensionerna sänktes kraftigt under hela 90-talet. Vid flera tillfällen manipulerade politikerna basbeloppet och räknade inte upp pensionerna i samma takt som prisstegringarna. Men samtidigt lovade de att kompensation skulle ske när landets finanser kommit i balans igen. Så har nu skett men någon kompensation har inte kommit pensionärerna till del vilket har medfört att dagens pensioner ligger tio procent under den nivå de skulle ha legat om politikerna med Göran Persson i spetsen fullföljt de löften som gavs.

Vad kan det bero på att våra politiska partier så öppet nonchalerar de krav som pensionärerna framfört bland annat genom massor av debattinlägg på dagstidningarnas insändarsidor, i radions telefonväktarprogram och här på Sourze. Inget parti har brytt sig om att gå i svaromål och hittills har inget sagts vare sig på politikerveckan i Visby eller i andra framträdanden.

Kan det vara så att pensionärer såväl enskilda som i grupp numera inte betraktas som fullvärdiga väljare? Det har sagts att man i regeringspartiet räknar med att pensionärerna kommer att förbli rösttrogna och fortsätta att rösta som de alltid gjort. Man menar att flertalet av dem lever i tron att de redan har fått full kompensation för 90-talets reduceringar genom den uppräkning som skedde i år. Att ytterligare informera om detta skulle vara att väcka den björn som sover. Det verkar som om övriga partier har samma syn, tystnaden är total.

Dagens pensionärer borde väcka ett särskilt stort intresse från enskilda riksdagskandidater. Genom personvalssystemet, som i år kommer att få ett stort genomslag, har enskilda riksdagskandidater chans att komma i kontakt med pensionärer och få en kommmunikation med dessa som kan ge både förkryssningar på valsedeln och värdefulla tips för sina insatser i kommande riksdag.

Allt fler pensionärer har skaffat sig en omfattande datakunskap och kan delta i den politiska debatten. Responsen från politiker är dock svag för att inte säga obefintlig. Själv har jag gjort upprepade försök här på Sourze att presentera pensionärernas krav och få fram fler skribenter från denna jättestora grupp väljare. Hittills utan resultat. Men ännu finns tid för en kraftig gemensam reaktion från pensionärerna inför valet. Temat är givet; löftet till pensionärerna; att återställa pensionsnivån till den rätta och att retroaktivt ersätta dem för reduceringarna under 90-talet, måste uppfyllas.

Sourze har en jättechans att få en stor och gedigen krets läsare och skribenter om man lyckas marknadsföra sig hos pensionärerna. De är inga ålderstigna stackare, som bör förpassas till någon osynlig lågstatusgrupp, utan intresserade och kunniga människor som gärna kommer med i debatten om det framtida samhället.

Starten kan påbörjas omgående, dels genom kommentarer till den här artikeln och dels genom fler insändare och artiklar från pensionärer.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 23 jul 2002 09:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: