sourze.se

"Era djävla schizon!"

I takt med att filmindustrin la rabarber och missbrukar psykiska sjukdomar så kan det var på plats med ett etymofiliskt klargörande.

Under 60-talet till 80-talet så var "psykopaten" populär inom böckerna och filmernas fiktiva del. Psykopaten fick helt enkelt bli ett annat namn för ondska och psykopatologin tvingade fram nya och mer specifika beskrivningar. I dag betyder "Psykopat" bara en person som har en mental störning eller sjukdom av någon sort. Ordet är urholkat efter år av okunnigt användande.

I dag är "Narcissism" ett vanligt skällsord som klistras på allt från Myrdal till Bildt. Från Staffan Westerberg till Fänrik Flink. Under 90-talet så växte dock ett liknande missbruk fram av ordet schizofren.

Ett praktexempel på det är den generella uppfattningen att Schizofreni innebär att en person har flera psykiska identiteter eller Jim Carreys film "Me, myself & Irene".

Man talar alltså inte med sig själv eller beskriver sig själv som oss, eller alltid talar om sig själv som tredje person.

Schizofreni stöptes av Carl Jungs mentor Eguene Bleuer. Bleuer erbjöd termen 1911 som en ersättning för sjukdomen dementia praecox.

Men vad är då Schizofreni?

Ordet är från grekiskan och innebär Splitting in the mind Inte själ och grovt förenklat är det en samlingsterm för ett par varierande tillstånd. Det som är genomgående för sjukdomen - oavsett sort och styrka - är att:

a. Degenerering av tidigare sociala och kognitiva lägen och funktioner.
b. Sjukdomen blommar ut innan medelåldern 45-50 år
c. En varaktighet på minst sex månader. Korta episoder kan förekomma.
d. Ett mönster av psykotiska fenomen som tankestörning, hallucinationer vokala, bisarra desillusioneringar, förföljelsemani och ett förlorande av jaget och en kontakt med verkligheten.

Schizofreni är en psykos och med det menas att det är stark störning. Neuroser kan även vara smärtsamma men tar sig inte lika hårt uttryck samt att en neurotiker kan utveckla taktiker för att slippa sin smärta. En psykotisk person förstår inte att han är sjuk utan anser ofta att det är hela sin omvärld som är sjuk. Neurotikern kan dock mycket väl förstå att han inte mår så bra. Man kan skilja dom åt med följande exempel:

En neurotisk person kan 7 gånger kolla om han stängt av spisen medan en psykotisk person inte bekymrar sig om sådana detaljer då lägenheten omedelbart måste evakueras innan Elvis återuppstår genom badrumskaklet.

Sjukdomen har alltså flera sorter men den "grövsta" är katatonisk schizofreni och kan sluta med att en person inte rör sig på flera timmar eller ens äter. De övriga tillstånden är inte heller att ignorera: schizofreni är nämligen en fruktansvärd smärtsam sjukdom. Den drabbar dock 1,5 procent av befolkningen någon gång i livet men den går att bota men detta tar tid och tålamod av kunnig personal.

Hur får man den?

Sjukdomen är även ärftlig men om det är gener eller det faktum att psykiskt sjuka inte är bra föräldrar och vidarebefordrar problemet debatteras flitigt inom
psykiatrin. Jag tror personligen att det är bägge förklaringar. Långvarig influensa för modern under graviditeten tros spä på sjukdomen men det krävs absolut yttre faktorer för att utlösa sjukdomen. Som med många psykiska tillstånd så tittar man även på komplicerade förlossningar som ger "kroppsliga minnen" som förklaring och denna är nog mer trovärdig tror jag.

Men vad "splittas då"?

Jo, diagnosen är inte helt okomplicerad men pratar i vissa fall om de fyra A. Detta underlag för diagnos förkastar en del psykiatriker helt i dag


De fyra A:

Autism: Patienten är extremt inåtvänd och bryr sig bara om sin inre värld. Han saknar en intrapersonlig intelligens.

Associationsrubbningar: Även kallat "splittring". De inre liv patienten upplever inom sig själv stämmer sällan med det verkliga livet. Patienten känner sig splittrad, osäker, styrd och manipulerad. Ibland kan det hända att den sjuke plötsligt avbryter sig mitt i en mening bara för att sedan tystna och prata på i en helt annan mening. Tankar och känslor är kluvna men märk väl här att det inte är en lodrätt split genom driftpsykologins helhetsbild vilket just ger två personligheter utan en horisontell.

Ambivalens: I akuta handlingssituationer kan patienten drabbas av total oförmåga att inte veta vad den vill för att senare vara tvärsäker och ändra sig. orsakat av splitting Patienten förstår inte hur han skall bete sig emotionellt och kan be sina besökare dra åt skogen bara för att gråtandes be dom stanna kvar på avdelningen. Detta kallas för Affektiva störningar.

Den sjukdom som folk blandar ihop med schizofreni är MPD lodrätt splitt och den skiljer sig markant från schizofreni. MPD betyder Multiple Personality disorder och ganska ovanlig. Det finns mer patienter som försöker tuta i sin personal att dom har den än det finns folk som har den.

Om du som läst detta vill kasta ordet "schizofren" i ansiktet på någon som beter sig kluvet, medvetet som två personer eller talar om sig själv som "oss" så gör inte det. Det är väldigt ohövligt och brist på respekt för de schizofrena att associeras med sådana typer.

Skriv till mig så skall du få ord på sjukdomar ur psykopatologins flora som är mycket mer komiska och träffande men inte schizofreni.

Deras smärta är oerhört stor. Om Jim Carrey med sin uppumpade glappkäftsmuskulatur skulle få känna lite
av det lidandet skulle han nog tänkt sig för innan han spelade galen.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 07 jul 2002 12:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: