sourze.se

Sourze missbrukar grundlagen

Ann Söderlund kör Pilutta Dig-stilen som svar på protesterna mot Sourze nya policy och springer och gömmer sig bakom grundlagen.

Ann Söderlund kör med ett gammalt knep som ofta används av mediafolk som är satta under kritik, nämligen att vifta med Tryckfrihetsförordningen TGL och Yttrandefrihetsgrundlagen YGL som vore det Den Gyllene Kondomen som skyddar mot allt och tillåter dem att göra vad som helst. Sådant är exempel på väldigt dålig etik.

Ann Söderlund menar att TGL/YGL nästan tvingar Sourze att släppa igenom artiklar som är rena personangrepp därför att annars begår Sourze nära nog censur. Men låt oss titta på vad grundlagen egentligen säger i censurfrågan.

Länk: riksdagen.se

Tryckfrihetsförordningen, 1 kap

1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter... forts

Det för denna debatt intressanta är biten "...utan några av myndighet eller annat allmänt organ förväg lagda hinder". Så som lagen är skriven, och så som är dess avsikt är att den förbjuder MYNDIGHETER och andra ALLMÄNA ORGAN att lägga hinder. Sourze kvalificerar inte som något av detta därför att Sourze är privatägt. Det är inte ens enligt grundlagen MÖJLIGT för Sourze att utöva grundlagsvidrig censur.

Rent praktiskt kan Sourze heller inte censurera en skribent därför att även om de kan hindra någon från att publicera i just Sourze så kan de INTE hindra densamme från att gå till en annan publikation och få sina alster tryckta där. Det är definitionsmässigt OMÖJLIGT för Sourze att censurera någon.

Sourze har som privat publicist ingen som helst skyldighet att upplåta sina resurser till att låta vem som helst publicera vad som helst. Förhållandet mellan Sourze och skribenter är att Sourze upplåter sina resurser mot betalning. De säljer en tjänst. De har inga SKYLDIGHETER att publicera något.

Jämför med till exempel Aftonbladet eller Expressen. Du som privatperson kan inte kräva att de skall publicera dina alster. De äger full rätt att hindra dig från att publicera i deras tidning. Detta är inte censur utan de privata publicisterna äger rätt att föra fram - samt rätt att låta bli att föra fram - vem som helst. Privata publicister KAN INTE - i grundlagens mening - censurera. Därmed faller hela det argumentet om censur därför att Sourze kan helt enkelt inte censurera någon.

---

Kvar blir då andra sidan av myntet, nämligen den att Sourze äger rätten att räcka ut tungan åt oss som protesterar och säga "Pilutta er, vi får göra vad vi vill!". Detta är sant. Enligt grundlagen har TV4, Sourze och alla andra rätt att publicera de grövsta, vidrigaste personangrepp som någonsin skådats och de kan enbart i efterhand bli dömda till ansvar. Rent lagmässigt sett har de alltså rätt att bildligt talat rulla på sig den Gyllene Kondomen kallad TGL/YGL och sedan dra över vem som helst för egen vinnings skull utan att offret har något att säga till om.

Men våldtäkt är vidrigt, oavsett om det är förbjudet eller inte. Därför finns det en mediaetik. Och det är denna som är föremålet för debatten. Ann Söderlund hävdar att jag inte kan TGL/YGL. Jag torde ovan ha visat att det var en ren lögn från hennes sida. Detta är en etikfråga och det är just etiken jag ifrågasätter hos TV4, Lasse Franck, Ann Söderlund och framförallt i Sourze nya policy.

Vad gäller frågan om att få framföra kritik mot offentliga personer, så tycker jag att om man som kritiker inte kan framföra sina åsikter utan att hänfalla till personangrepp är man dålig, ja rent ut sagt KASS som kritiker. Då ska man tänka efter både en och två gånger innan man sätter sina uppenbart dåligt underbyggda tankar på pränt. Är kritiken väl motiverad kan den nämligen alltid uttryckas utan att man behöver förnedra någon. Alternativa uttryckssätt finns alltid.

Samma sak gäller förnedrings-TV och liknande spekulativ så kallad "humor". Att dra människor i skiten för folk att garva åt, är inget annat än bevis på att producenterna är obegåvade som inte kan få publiken att skratta på annat sätt.

Visst Ann, du kan hävda TGL/YGL och flina mig rakt upp i nyllet därför att jag har ingen laglig möjlighet att stoppa dig. Men även jag kan utnyttja TGL och YGL. Dessa utnyttjar jag härmed för att framföra mina åsikter om hur extremt dålig etik jag tycker du uppvisar när du missbrukar grundlagen och driver igenom Sourze nya policy som säger att det är OK att kränka vissa personer.


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 30 mar 2002 15:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: