sourze.se

Sourze nya kränkande policy

Protestera mot Sourze nya policy som gör skillnad mellan människor och gör kränkning legitimt.

Jag skrev till redaktionen för att invända emot att de släppte igenom Lasse Francks kränkande artikel. Svaret jag fick tillbaks innehöll bland annat följande:

"Vi kommer att ändra våra publicistiska regler och förtydliga att Sourze-skribenter och privata personer ska skyddas från personliga påhopp, men att offentliga personer inte lyder under samma skydd."

Vad hände med människors lika och okränkbara värde? Sourze tänker istället införa en policy som förklarar människors olika och kränkbara värde. Sourze tänker göra det legitimt att kränka människor. Detta kan inte tillåtas och jag tänker nu förklara varför.

Jag är inte särskilt rädd för maktfaktorerna i det här landet, såsom staten, polisen och rättsväsendet. Detta därför att jag som enskild människa har möjlighet att ställa makten till svars. Det finns JO, KU, allehanda kontrollerande myndigheter och offentlighetsprincipen som gör att jag kan få insyn och protestera.

Men så är inte fallet vad gäller media. Media är privatägt, skyddat och slutet. Jag har ingen rätt till insyn. Jag har inga maktinstanser att vända mig till annat än om media begår rena lagbrott. Och till skillnad mot till exempel politiker så kan jag inte rösta bort media... utan jag är utlämnad till koncernchefernas/ chefredaktörernas/ regissörernas/ producenternas godtycke. Jag kan bara HOPPAS på att de följer mediaetiken. Men när de inte gör det är jag körd.

Media är därmed en maktfaktor som har en särställning. Detta gör att jag hyser misstro mot media, speciellt i dessa dagar då det visar sig att media alltmer tänjer på gränserna. Och nu tänker Sourze - ett mediaföretag - sätta i system att det är OK att göra skillnad på människor... att bryta mot den första artikeln i deklarationen om mänskliga rättigheter.

Givet är att satir och humor är ett verktyg i samhällsdebatten. Det kan användas för att belysa vinklar och för att "ta ned folk på jorden". Men det är stor skillnad på att "ta ned någon på jorden" och att "dra ned dem i skiten". Denna gränsdragning skall inte få göras av media.

Jag anser att det är farligt att lämna över kontrollen över vad som är satir, vad som är humor och vad som är samhällsdebatt till mediaföretagen. Detta därför att dessa begrepp kan missbrukas och användas för att skönskriva oönskade tilltag. Förtal kan då skönskrivas till satir. Påhopp kallas humor. Tittar/läsarhöjande kränkingar kallas samhällsdebatt.

Det tydligaste exemplet på den här typen av skönskrivning skedde efter skotten i Göteborg. Då hette det att "Polisen sköt mot demonstranter". Men bilderna var entydiga. Det pågick ingen demonstration. Det pågick ett upplopp. Ingen demonstrerade. Ingen där var "demonstrant". Ändå skönskrivs upploppmakarna av sig själva och deras sympatisörer för att skapa en fördelaktig bild av sig själv trots att de utsatte människor för livsfara och tvingade polisen att skjuta verkanseld. Detta visar att sådana skönskrivningar kan vara bokstavligt talat livsfarliga.

Det riktigt intressanta med Sourze nya policy - att det är OK att kränka offentliga personer - är det faktum att det är medieföretagen själva som bestämmer vem som är offentlig. Detta innebär att media - när det hela dras till sin spets - har givit sig själva rätten att driva med vem som helst. Detta därför att först kan media göra någon "offentlig"... och sedan kan de utnyttja sin egenpåtagna rätt att kränka denne/denna person.

Det är sant att offentliga personer till viss del själva valt sin offentlighet. Men vad är det som i detta säger att de måste stå ut med vad som helst? Sant är att de kan bjuda på sig själva och att det är lämpligt att de gör det. Men till vilken grad? Hur mycket kan vi snylta på dem? Om de ger oss ett lillfinger, har vi rätt att ta hela handen? Var går gränsen?

Jag tycker att gränser går när en människa säger "Stopp! Jag vill inte". En människa skall inte behöva utsättas för saker mot sin vilja, speciellt inte kränkningar och påhopp.

Sourze nya policy är inte förenligt med detta därför att den ger inte offentliga individer rätt att säga stopp. Inte heller tar den hänsyn till dessa personer när det är troligt att de kommer att vilja säga stopp. Policyn säger istället att det är OK att köra över dessa individer och förnedra/förtala dem efter godtycke. Dessutom är det Sourze som bestämmer vem som är offentlig. Sourze ger därmed sig själva otillbörligt mycet makt.

På sin höjd kan Sourze erbjuda den påhoppade personen plats att svara. Men vad gäller grova påhopp är skadan redan skedd. Dessutom är det fortfarande Sourze som till stor del behåller kontrollen över om den påhoppade kan svara, endast undantaget om offet läser Sourze själv eller om en tredje part upplyser offret om vad som har hänt och uppmanar denne att svara.

Därför anser jag att Sourze nya policy inte skall drivas igenom. Jag uppmanar andra Sourze-skribenter samt läsarna att protestera mot detta uppenbara människoförakt och arbeta för att förmå Sourze att inte genomdriva policyförändringen.


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 26 mar 2002 16:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: