sourze.se

Miljöbalkseländet

Lagstiftare måste skaffa sig bättre förankring i verkligheten.

En "gräsrot" ber att få lämna synpunkter till berörda.

Miljöbalkseländet 2002-02-10:

Politiker på alla nivåer, vakna upp och rätta till missförhållanden. Det är bråttom! Inställningen till och miljöarbetet håller på att få allvarliga slagsidor.

Lagstiftare tar beslut utan förankring i verkligheten. De syns leva i en annan värld. Politiker i alla partier, på alla nivåer - ni agerar inte tillräckligt kraftfullt för att tillrättalägga de problem, som ni själva skapat i en till vissa delar mycket dåligt genomtänkt miljöbalk.

Begreppet "prevention" förebyggande av brott är inte tillräckligt beaktat i de här sammanhangen. Vissa handläggare, politiker, kommunala tjänstemän och åklagare har i stället sett destruktiva möjligheter att utöva makt, i stället för att vara samhällets serviceorgan och vara företrädare för rättvis rättvisa.

Politiker och tjänstemän har inte förstått vad de är till för.

Det svåra i sammanhanget är att det blir orättvist att angripa dem som följer lagen. De som ska angripas är de som stiftar lagar i blindo.

Jag har nåtts av en uppgift som säger att mellan 60-70 procent av anmälda miljöbrott avser för sent inlämnade anmälningar. Sant eller myt?

Lagkloka! Är det sådant här vi ska belasta rättsväsendet med? Nej! Jaga de verkliga miljöbovarna.

Politiker på alla nivåer har agerat som om: "Detta är inte vårt bord". Miljöbalken har blivit en oroshärd som syns göra "stor skada" snarare än, som tänkt var, bli till allas nytta.

Avståndet mellan berörda verksamheter och lagstiftare har blivit på tok för långt. Kommunpolitiker ska reagera i första hand, vakna upp inför ert ansvar att föra upp "verkligheten" till dem som verkar vara aningslösa när de stiftar nya lagar.

Bokstavstrogna handläggare i lokala miljöförvaltningar har fått hot mot sig om avstängning i sina befattningar, från opinionsgrupper i näringslivet.

Detta när de följer lagstiftares absurda regelverk vad gäller sanktionsavgifter. Ansvariga förs till domstol för att vissa anmälningar kommit in för sent och blir dömda till böter som om de vore stora brottslingar och kriminella individer.

Man lagför samhällsnyttiga företagare och förvaltningschefer inom offentliga sektorn för petitesser, och avstår från att bestraffa de verkliga miljöbovarna. Rättssamhället kan komma att skakas i sina grundvalar.

Den kraft och det engagemang som miljöarbetet ska ha, åderlåts nu genom närmast fåniga uppföljningar av en lag som har stora brister. Energin och den kraft som bör gå till detta område, ska förvaltas bättre än som skett sedan miljöbalkens tillkomst.

Politiker dras inför domstol när de inte polisanmäler struntförseelser. Märk det uppmärksammade Enköpingsfallet. I högre instans lär de ändå få känna på lagens långa arm. Rättsväsendet kan komma att bli till åtlöje.

Miljöåklagare i hela landet borde omgående få information om att det finns insikt om att lagar ska ses över, så att inte fler samhällsnyttiga personer ska drabbas av eländet och klassas som lagbrytare. Som lagbrytare hamnar de i straffregister som kan få oanade följder och skapa personliga tragedier.

Ett snabbt ingripande krävs för att återvinna respekten för den märkliga miljöbalken, som i avgränsade stycken synes ha kommit till utan rimlig förankring i verkligheten?


Om författaren

Författare:
Jack Andreén

Om artikeln

Publicerad: 11 feb 2002 09:33

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: