sourze.se

Medias makt och mobbens rätt

Medias makt ligger i att det bedriver enkelriktad
kommunikation som når ut till många. Med mobbens rätt menas att det blir denna som bestämmer när den utgör majoriteten i en befolkning.

Detta sker då helt i linje med demokratiska
principer, och det är här som yttrandefrihet och
demokrati har sina största svagheter all den tid media
och människor i stort fungerar på för låga nivåer av
medvetande, etik och personligt ansvarstagande.

På låga nivåer av etik och medvetande framför och
sprider man naturligt nog låg etik, och man försöker
även att nedvärdera och bekämpa högre etik i syfte att
legitimera sina egna tvivelaktiga medel och målsättningar. Och detta är policy på de låga nivåer av medvetande och etik som det här är fråga om.

I praktiken kan detta handla om något så alldagligt som
att den som har gjort ett fel hävdar att "alla gör ju
sina fel" och att "det är mänskligt att fela", för att
sålunda göra felandet till något man bör ha överseende
med och acceptera.

Andra som också har gjort sina fel samtycker gladeligen
till sådana påståenden därför att dessa gör deras egna
fel mindre klandervärda, och detta registreras och antas
då också som gällande inför fortsatta och framtida fel.

På detta sätt legitimeras också sådant som fiffel och
båg, svartarbete, missbruk, "vita lögner", skolk, slarv,
"fri kärlek" och promiskuitet, snatteri, aga och så vidare. Genom att den och de som pysslar med sådant hävdar att "detta gör ju alla". Och ur deras synvinklar kan det också tyckas vara så eftersom människor vanligtvis umgås med likasinnade, och det är också på detta sätt som normer
och normalitet skapas och etableras.

På de låga nivåer av medvetande och etik som det här
handlar om kan människor till och med hävda sådant som
att det är en mänsklig rättighet och frihet att vara
missbrukare, att den man älskar tuktar man och så vidare. Småskurna personligheter och politiker predikar "alla människors lika värde" eftersom detta kan förefalla ge dem själva ett större värde, samtidigt med att dugligare och
ärligare personer dras ner till lägre nivåer.

Och på dessa låga nivåer av vetande, medvetande och etik
kan grova brottslingar och terrorister framhållas som goda
och intelligenta hjältar och förebilder, medan framstående
forskare och nobelpristagare kan beskrivas som farliga
galningar och psykopater.

På detta sätt skapas och etableras allmänt låga nivåer
av vetande, medvetande och etik i våra samhällen, och all
den tid majoriteten i en befolkning fungerar på för låga
nivåer av dessa värden så är i praktiken också verklig
demokrati ouppnåeligt, oavsett vad majoriteten hävdar.

Politiker är som bekant beroende av majoriteten om de
vill ha verklig makt, och retorik och falsifikationer har
därför blivit dessas främsta talanger utifrån motsvarande
låga nivåer av medvetande, ansvarstagande och etik.

På dessa låga nivåer av ansvar och etik är det också
mycket vanligt att människor snackar illa om varandra,
förlöjligar, nedvärderar, klandrar och kritiserar öppet
eller bakom ryggen på andra.

På dessa låga nivåer uppfattar nämligen en person det som
om att han själv blir bättre och av större värde om han
lyckas göra andra mindre. Men i själva verket har aldrig någon blivit en bättre människa genom ett sådant förfarande.

Och mitt i denna sörja av låg etik blir media vid med
att i en strid ström pumpa ut sina sensationer,
katastrofer, intriger och skandaler som ger nytt vatten
på kvarnen för än lägre nivåer av etik i våra samhällen
och för "mobbens rätt".

Men vilka är de då dessa som äger och kontrollerar
media, i vilka syften gör de detta, och är de kanske
inte beroende av låg etik och av att upprätthålla låg
etik för att själva kunna överleva, fortleva och
utvecklas på en stenhård och elak marknad?

Syften och medel torde här vara glasklara, och all den
tid människor fungerar på för låga nivåer av medvetande,
självbestämmande och etik, så kommer dessa också att
kunna manipuleras och styras så som media och makten
bakom media önskar och vill.

Även kritiker och debattörer tvingas anpassa sig om de
vill ha utrymme i media. Och ju mera de klandrar och
kritiserar etablissemanget desto starkare gör de detta,
om de då inte samtidigt kan presentera nya lösningar och
tillvägagångssätt för att ändra detta mot det bättre.
Men här är de begränsade av den dolda censuren som så få
ännu känner till, tillika med de låga nivåer av
medvetande, ansvar och etik som de själva fungerar på.
Repetera här gärna avsnittet Nedvärderingar, klander och
kritik, Steg 7 i Din Metodik.

Men här skall vi inte själva fastna i denna fälla av
låg etik genom att klandra och kritisera människor för
dessas enfald, för detta blir knappast någon
förståndigare av, och vi skall därför inte gräva djupare i denna smet.

Din Metodik, Våra Metoder och Sesam-Society är nämligen
avsedda att skapa och förmedla mera av etik och förstånd
i vår värld, och detta är något som är dåligt förenligt
med nedvärderingar, klander och negativ kritik av andra
människor.

Målsättningen är alltså att höja nivåerna för etik och
ansvar i våra samhällen. Men så som det i dag ser ut, så
är det mycket möjligt att detta kan komma att ta sin tid
och kräva både hårt arbete, omdöme och engagemang.

Men detta är också det enda möjliga sättet att komma
tillrätta med denna problematik på.

- Avsnitt ur boken En huskur
Förlag www.books-on-demand.com
Länk: books-on-demand.com


Om författaren

Författare:
Knut Jörgensen

Om artikeln

Publicerad: 02 feb 2002 17:15

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: