sourze.se

Adolfs postulat

Postulat känslomässig beräkning/antagande som avses
gälla inför framtiden.

Adolfs postulat

- Vi har i ett tidigare avsnitt i denna bok varit inne på "Historia och historiska personligheter", och det kan här vara på sin plats att ge ett litet exempel på hur en kompletterande granskning av sådana personligheter, dessas tankar, postulat och beteenden skulle kunna göras.

Det kan då vara lämpligt att välja en personlighet som de flesta av oss har hört talas om och känner till, och efter föregående avsnitt kan det passa bra med en sådan som Adolf Hitler.

Säkert nog finns det historieforskare som vet mycket mera än jag själv om denna person, och som skulle kunna göra detta arbete både bättre och mera utförligt än vad som här kommer att göras.

Men huvudsaken är för tillfället att någon påbörjar detta arbete och att detta sedan blir gjort. Och det finns också mängder av mera eller mindre kända historiska personligheter som skulle kunna tränga till en närmare granskning.

- Visserligen har det skrivits en hel del böcker och biografier om just denna person, och psykologer har också givit sina förklaringar till monstruöst beteende.

Men vanligtvis är det tankar i tiden och några enstaka starkt känsloladdade personliga postulat som kommer att styra en persons tankar, handlingar och liv, och sådana postulat handlar då vanligtvis om orättvisor begångna mot personen själv.

- Vad de flesta av oss har fått lära oss och postulerat som gällande för just denna person, är i korthet att denna man var en storhetsvansinnig, abnorm massmördare och tyrann, som gjorde falska överenskommelser och sedan invaderade och gick i krig mot land efter land i syfte att bli världens härskare, under det att han samtidigt satte människor i slavarbete och systematiskt rånmördade miljontals människor för att finansiera sin verksamhet och skapa utrymme åt sin egen ras.

Allt detta anser vi oss veta, och vi har också fått oss inpräntade att något sådant aldrig får hända igen.

- Men varför gjorde han egentligen allt detta fruktansvärda, och vad var det som fick en liten pojke som under tonåren drömde om att måla tavlor och att bli konstnär att istället utvecklas till ett sådant monster? Och hur kunde det komma sig att människor i hans omgivning kunde tillåta och även understödja att detta fick ske?

Det är dessa frågor som bör ställas och besvaras om vi vill undvika och förebygga att historiens alla misstag blir vid med att upprepa sig, för vill man rätta till något så bör man också veta hur detta fungerar.

- Om vi tittar till hur det såg ut i Tyskland på den tiden, så rådde där stor arbetslöshet, missnöje, fattigdom och misär. I öst hotade det kommunistiska spöket, i väst skulle man få se det kapitalistiska systemet krascha, och det var mitt i detta kaos som den lille Adolf växte upp.

- Adolf Hitler föddes den 20 april 1889 i staden Branau i Österrike. Fadern var tulltjänsteman, och familjen flyttade ett antal gånger under det att Adolf växte upp, och han fick alltså gå i flera olika skolor vilket naturligtvis innebar många nya vänner och många förlorade vänner, nya miljöer och nya postulat.

Från 10-18 års ålder bodde han i staden Linz, och han påverkades säkert starkt av de Pan-germaniska och antijudiska lärare som han hade där och dåtidens intellektuella strömningar.

Mellan 1908 och 1913 bodde han i Wien, och det var där som han gjorde sina misslyckade försök att komma in på konstakademin, något som säkert resulterade i starka postulat av besvikelse och förtrytelse. Och det var också där som Adolf sökte sig till biblioteket i syfte att skaffa sig "den kunskap som är makt" i form av studier i politisk ekonomi och militärpolitik.

- Exakt vilka böcker han studerade vet vi inte, men utifrån hans egna idéer i "Mein Kampf" finns det stora likheter med idéerna i boken "Massornas psykologi" av den franska psykologen Le Bon som översattes till tyska 1908 och som då fanns på Wiens statsbibliotek.

En annan bok som Hitler anses ha studerat är fransmannen Vacker de Lapoungs verk "Ariern och hans roll i samhället", där man kan hitta påståenden som "rättvisan - en illusion", "Det finns inget förutom styrka" och "rasen, nationen är allt".

- Hitler blev emellertid förklarad som oduglig för den österrikiska armén, vilket säkert måste ha varit en stor personlig besvikelse för honom. Han gjorde sina hetsiga postulat, flyttade till München och lyckades där istället att bli tysk infanterisoldat i augusti 1914.

1919 fick han intern indoktrinering i "nationellt tänkande" vid Münchens universitet och blev rekryterad som V-man och fick på grund av sin fanatism och talarglöd specialuppgifter inom antisocialistiskt nationellt tänkande.

Han började gå till det lilla Tyska Arbetarpartiets DAP möten, och i februari 1920 tillkännagav han ett 25 punkters partiprogram. Detta parti bytte sedan namn till nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet NSDAP, liktydigt med Nazistpartiet, och efter muck från armén lyckades han också bli vald till partiledare.

- Om vi här ser till de tankar och idéer som hade format dåtidens världsbild och människosyn, så får vi också en bättre förståelse för vad som då gällde och pågick.

Utifrån ytligheter och förvrängningar av Darwins studier och teser så hade socialdarwinismen växt fram och formulerat och etablerat politiska begrepp som "Den starkares rätt till överlevnad, det naturliga urvalet, kampen för tillvaron, bevarandet av gynnade arter och raser", och så vidare.

Gobineaus hade gett ut sin "Uppsats om mänskliga rasers olikheter", och lärjungen H. S. Chamberlain hade vidareutvecklat dessa tankar till en mera konkret rasistisk lära i sin bok "Det nittonde århundradets grunder", där han framhåller den tyska rasen som den renast ariske, medan judar och negrer beskrivs som degenererade folkslag.

- Detta var alltså dåtidens ledande moderna ideologi, och idén om en överlägsen renodlad ras kunde säkert utifrån dåtidens vetande och kunskapsnivå, förmedlat via massiv propaganda och indoktrinering, förefalla vara helt logisk, naturlig och relevant.

Men utifrån vår tids kunskap om genetik och hur arvsmassan utvecklas genom variation, påfrestningar och valfrihet och med facit i hand, så kan denna ideologi i sig betraktas som en både destruktiv och degenererande sådan. Och tyvärr så bekräftar detta också vår samtids nynazisters dåliga bildning och okunnighet på dessa områden.

- 1923 misslyckades Münich Putsch, och Hitler fick tillbringa en tid i Landsbergfängelset en stor orättvisa mot honom personligen, med starka postulat om hämnd och vedergällning förmodas, där han i samarbete med Rudolf Hess utformade sin bok Mein Kampf, och här ser man tydligt hur han har förvandlats till en total effekt av samtidens ideologi och egna postulat, och hur han själv postulerar vad som sedan skall följa.

10 år senare kom maktövertagandet, och vad som sedan skedde vet vi.

- Visst kan det vara enkelt att så här i efterhand granska och sluta sig till hur en människa måste ha tänkt, känt och postulerat sin personlighet och sina handlingar utifrån den tid hon lever i och det hon upplever. Och här bör man också gå in på sådana som underhållning, musik och teater Wagner till exempel som starkt kan påverka och entusiasmera en ung och känslig person.

Men undanlägger vi att göra detta arbete så blir det också mycket svårare att förstå och värdera historien och också den tid vi själva lever i. Och det blir också svårare att förebygga och undvika att även flera små missförstådda och orättvist behandlade uppkomlingar utvecklas till monstruösa slaktare och tyranner.

Kanske hade det varit bättre om den unge Adolf hade fått måla sina naivrealistiska tavlor i stället för att rasera Europa i sitt försök att förverkliga en indoktrinerad och postulerad illusion, även om han möjligen hade fått svårt för att kunna livnära sig på detta och kanske skulle ha svultit ihjäl i rännstenen.

- Och kanske hade historien sett annorlunda ut om det på den tiden hade funnits ett exemplar av denna Huskur på Wiens stadsbibliotek, så att den unge Adolf hade fått tillfället att avlasta sina starka känslor av förtrytelse, hat och entusiasm och reviderat eller annulerat sina
idiotiska postulat.

- Men i slutändan så är det vi alla som själva har att ansvara för vår samtid och vår framtid.

Avsnitt ur boken en En huskur.
Publicerat hos förlaget Books-on-Demand

Läs boken "Männen bakom Hitler" under rubriken Rasism på:
http:// www.sesam-society.com


Om författaren

Författare:
Knut Jörgensen

Om artikeln

Publicerad: 28 jan 2002 16:25

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: