sourze.se

Smarthet och intelligens

Utifrån observationer och studier av människor och vilda
djur, så har man kommit fram till att snabbhet, slughet
och tankeförmåga är de viktigaste egenskaperna i fråga om överlevnad och fortlevnad.

Kombinationen av dessa förmågor kallar man för intelligens,
och denna talang anses också vara den som bäst uppfyller
kraven för framgång och succé i vår hektiska, stressade och
neurotiska moderna samtid, där man har nytta av denna i
trafiken, i affärslivet, i det militära, i politiken, i
tävlingar, sport, på Internet etcetera.

Men smarthet och intelligens är inte alltid det samma som
etik, moral och sunt förnuft, därför att intelligens kan
tillämpas lika såväl i kriminella och destruktiva syften
som i konstruktivt uppbyggande och humanistiska. Och därför
har den renodlade intelligensen kommit att tilldelas ett
allt för stort värde och betydelse.

I praktiken handlar intelligens om att kunna göra snabba
och korrekta beräkningar och uträkningar utifrån
föreliggande data och problematik. Men gör man sådana
beräkningar och uträkningar utan att ha tillräckligt med
information, fakta, kunnighet, erfarenhet och sunt förnuft,
så riskerar man att fastna i samma fälla som dessa har
gjort som har uppfunnit intelligensen och hur man beräknar
denna utifrån olika intelligenstest, och denna är en lömsk
sådan.

Utifrån beräkningar, konstateranden, antaganden,
samtyckanden och postulat beräkning som avses gälla utan
att ha bevisats kring intelligensens värde för människan
och mänskligheten, så har man envetet strävat efter att
utveckla intelligensen hos dessa som växer upp i dag.
Men även om man med hjälp av stimulerande leksaker, datorer
och omgivning, mångfald och mängder av information har
lyckats höja intelligensen betydligt hos dagens ungdomar
jämfört med det som var vanligt för bara ett par decennier
sedan, så tycks inte vår värld ha blivit förståndigare
eller fredligare för det. Däremot tycks den ha den blivit mera utstuderad och sofistikerad i sin ondskefullhet, funktion och sin strategi.

Om vi ser till sådant som psykiska störningar, psykosomatiska- och psykosociala sjukdomar, så tycks tillväxten av dessa stå i direkt proportion till den stigande intelligensen. Vad detta skulle kunna tänkas bero på skall vi gå närmare in på litet längre fram.

Men människor fortsätter att indoktrineras och göra sina
positiva beräkningar och postulat kring smarthetens och
intelligensens betydelse, därför att dessa förefaller vara
så uppenbara egenskaper hos dessa som tycks lyckas väl i
livet och som människor i stort avundas eller beundrar.

Här handlar det om de som slinker genom gallren till högre
studier och sedan får de välbetalda jobben, de som klarar
det militäras eller företagens IQ-test, får anställning
och avancerar, de som gör smarta affärer och klipp på
börsen, kör runt i lyxiga bilar, är rappa i käften och bor
i palats. Och överallt där IQ- och personlighetstest
tillämpas, förvandlas människor till effekter av dessa
system som har kommit att forma våra samhällen och den
tid vi lever i.

Alla är vi olika lottade när det gäller förutsättningar och
begåvning, men uppenbarligen är det så att intellekt och
intelligens är sådana som till en viss mån kan inplanteras
och odlas i människors sinnen om man bara har de ekonomiska
och sociala förutsättningarna för att göra detta. Och
sålunda har det kommit att skapas en elit av mera eller
mindre indoktrinerade, intellektuella, intelligenta och
rika människor, medan det som vi i själva verket i stället
skulle behöva vore mera av vidsynthet och visioner, sunt
förnuft och etik om vi vill skapa en bättre och mera
människovärdig samtida och framtida värld.

För visso är sådant som intelligens och kompetens av
verkligt värde när dessa tillämpas i konstruktiva,
uppbyggande och humanitära syften. Men intelligensen har
i stället kommit att bli en produkt att investera i för
tävling, konkurrens och oetiska syften och strategier.
Men att enbart värdera och belöna människor utifrån deras
smarthet och intelligens kan vara ett mycket farligt spel,
och att vissa branscher väljer att anställa personer med
lägre intelligens förenklar inte denna problematik.

Här väljer vi i stället att värdera människan utifrån
hennes förmåga att stödja och hjälpa sina medmänniskor
till högre livskvalitet, sundare, lyckligare och bättre
liv oberoende av vad hon har för IQ-nivå.
Och det är också detta som är en människas verkliga värde
för det samhälle och den värld hon lever i.

Ur boken En huskur.
Utgiven på Länk: books-on-demand.com
Länk: books-on-demand.com


Om författaren

Författare:
Knut Jörgensen

Om artikeln

Publicerad: 27 jan 2002 17:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: