sourze.se

"Muslimerna, världens fegaste folk?" Del två

Ett svar till Fredrik Jung-Abbou.

Del 2 av 2.

Det intressanta här är också att kvinnoförtrycket och alla andra negativa aspekter kopplas oftast ihop med Mellanöstern och islam, även så i din text fast endast kvinnofrågan. Varför det när kvinnor förtrycks till exempel i länderna i Afrika, i Latinamerika, i Indien med mera. Kvinnoförtryck förekommer i samhällen med olika religioner. Varför välja alltid just människorna i Mellanöstern och islam?

Jag tar hjälp av diplomaten och skribenten Ingmar Karlsson som i boken "Islam och Europa" ger sin förklaring. Bilden av "Orienten", som har funnits en lång tid i Europa, präglas av att araber och muslimer tillskrivs egenskaper som giriga, irrationella, fanatiska, illvilliga, baksluga, opålitliga, fega med mera. Här ingår även bilden av den muslimska och arabiska mannen som kvinnoförtryckare, barnarövare och terrorist. Detta får vi serverade genom filmer, skönlitteratur, media och så vidare.

Förklaringarna till denna skeva bild av islam och det islamiska samhället kan ses även historiskt, med början från korstågens tid, menar Karlsson. Antiislamismen började propageras och islam utmålas som det största hotet mot den kristna världen. Den europeiska kolonialtiden har även här spelat en viktig roll för den nedvärderande synen på araber och muslimer. Israel-Palestinakonflikten har stärkt bilden av de blodtörstiga, oförsonliga och av naturen terroristpraktiserande araberna och muslimerna, detta sammankopplat till den antiarabiska propagandan som följde efter staten Israels bildande. Islam passar även bra som en ny hotbild efter kommunismens fall, för att stärka den europeiska identiteten. Slutligen beror denna negativa bild även på de arabiska politiker som har bidragit till att skapa en självförvållad negativ bild av det islamiska och arabiska samhället. Man har misslyckats med att modernisera och demokratisera sina samhällen vilket har skapat en grogrund för rasismen mot dessa folk och samhällen.

Du undrar kanske varför jag skriver allt det här, vad har det att göra med kvinnoförtrycket och din text att göra? Jag anser att denna ständiga upphöjning och uppmärksammandet av kopplingen mellan Mellanöstern, islam och kvinnoförtryck ingår i en diskurs, alltså en paradigm som har fastställda ramar formade just av det ovanstående. Jag förnekar inte att det finns ett förtryck av kvinnor i det islamiska samhället, men jag ser det inte som unikt för just detta samhälle. Det finns förtryck av kvinnor i varierande grad överallt i världen. Det är mer utpräglat i de muslimska länderna, det passar in i diskursen och även i Västs politiska syftet. Därför tas det upp så ofta och även fördöms lättare än i andra delar av världen.

När man projicerar alla de negativa egenskaperna till "Orienten", som litteraturprofessorn Edward Said skriver i boken "Orientalismen", när Väst tillskriver saker och pekar ut de svagheter som finns i det islamiska samhället, stärker detta den europeiska, västerländska identiteten. Det västerländska självförtroendet växer. Det islamiska samhället fungerar i detta fall som en slags spegelbild. Det blir Västs motbild och motidé.

Du skriver:
"Två svenska tjejer ville ha med grenar som varför inte tjejer har exakt samma lön samt praktisering av kvotering i samhällena som ställer upp. Jag förklarade respektfullt att detta inte var någon korpturnering utan VM. VM! Här kan man inte komma skrikandes med liknande utan kom tillbaka när ni fått nys om att man i Skåne sytt igen 1000 små flickors sköten så kaaanske ni kan kvala in!"

Du kanske skrev det på halvskoj men det kan även förklaras så här: Ni svenska tjejer ska inte klaga över er situation. Ni har det redan så bra. Var nöjda. Titta på muslimerna hur de behandlar sina kvinnor. Och ni klagar över orättvisa löneskillnader och att det är männen som sitter oftast på maktpositioner. Ni ska vara tacksamma för det ni har. Med andra ord kan projiceringen av negativa egenskaper till Mellanöstern och det islamiska samhället även användas till att dölja brister i sitt eget samhälle.

Slutligen. Du har rätt i frågan om att det krävs förbättring av kvinnors rättigheter i Mellanöstern och det islamiska samhället. Det finns en hel del att förbättra i denna fråga. Vi muslimer måste själva ta vårt ansvar. Vi kan inte ljuga för oss själva och säga att vi inte har problem med kvinnofrågan. Visst har vi det, som många andra samhällen. Kvinnor måste få samma rättigheter som männen på alla områden.

Med detta menas inte att vi ska överge vår religion eller vår kultur. Nej, tvärtom. Förändra för att förbättra och stärka. Vi har många vackra seder, traditioner och kultur som vi kan och ska vara stolta över. Vi har en del saker i våra samhällen som är bättre än i västerländska samhället. De saker som hämmar vårt samhälle måste dock förändras, bland annat kvinnoförtrycket. Dessa förändringar måste ske, inte för att tillfredsställa västerlandet eller dig Fredrik, utan för vår egen skull, för att våra samhällen ska kunna utvecklas och för att det är humant att behandla alla människor på ett jämställt och jämlikt sätt. Och islam förespråkar i grunden ett humant och jämlikt samhälle.


Om författaren

Författare:
Zeid Al-Bayaty

Om artikeln

Publicerad: 30 nov 2001 16:56

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: