sourze.se
Artikelbild

Demokrati über alles

Detta är ett bidrag i Sourze Politiks "SM i debatt" - en tävling i politisk argumentation. Vinnaren får ett presentkort på böcker värt 1000 kronor.

I Sverige finns det ett överväldigande stöd för ett öppet och tolerant samhälle där alla värderas lika av lagen såväl som av övriga medborgare och som styrs av medborgarna genom någon sorts demokrati.

Låt vara att vissa grupper anser sig vara mer jämlika än andra, och att vi inte är helt eniga om hur folkstyret skall se ut, men på det stora hela kan Sveriges folk enas kring detta axiom. Låt oss för enkelhetens skull kalla detta axiom Demokrati, med stort D. Skall då vi, folket, samhället, staten etc, tillåta att grupper som är emot Demokrati deltar i det Demokratiska styret av Sverige? Skall AntiDemokrater få delta i Demokratiska val?

Jag kan tydligt urskilja tre sätt att angripa frågan:
1. Man måste ställa upp på de grundläggande Demokratiska värderingarna för att få delta i styret av Sverige, alltså skall inte AntiDemokrater få delta i valen.

2. Att förbjuda en grupp att delta i Demokratiska val strider mot de Demokratiska principerna, vilka aldrig får brytas, och således skall AntiDemokrater beredas plats i den offentliga politiska debatten.

3. Vem som blir utnämnd till AntiDemokrat beror helt på utnämnarens politiska läggning, och eftersom ingen utan alltför stort godtycke kan utpekas som antidemokrat kan heller ingen uteslutas från den Demokratiska församlingen av det skälet.

För det första kan man säga att de som är emot Demokrati varken skall få delta i Demokratiska val eller i den Demokratiska politiska debatten, eftersom det kan leda till att vi tillslut själva röstar bort yttrandefrihet och rösträtt. Att inte tillåta att AntiDemokrater deltar i val innebär i och för sig diskriminering och ett brott mot en av Demokratins grundläggande principer, men det är ju för en god sak, så då gör det inget.

För det andra kan man säga att om Demokratin börjar bryta mot sina egna principer får den mer och mer gemensamt med AntiDemokratin. Så stabil är inte Demokratin att den tål det utan att till slut bli AntiDemokrati.

Den rimliga konsekvensen av detta blir att vi måste låta AntiDemokraterna delta i Demokratiska val. En annan tanke på detta tema är att då ingen med någon trovärdighet kan argumentera för att föräldrar skall aga sina barn för att få deras respekt, kan man då ge legitimitet till de som hävdar att samhället skall förtrycka AntiDemokrater för att de brister i respekt för Demokratin? Menar de att respekten för samhället blir större om man blir utstött ur detsamma?

Till sist, och det här är mitt starkaste skäl till värna om AntiDemokraternas rättigheter, kan man starkt ifrågasätta vem som kan ta sig rätten att kalla någon för AntiDemokrat. Vem skall kasta första stenen? Som det ser ut idag blir många grupper utsatta för denna diskriminerande stenkastning genom att de ses som AntiDemokrater av någon självutnämnd farisé.

Aktuella exempel är Sverigedemokrater som blir hindrade från att hyra kommunägda lokaler, folk som demonstrerade i Göteborg i somras som får rekordhöga straff för sitt stenkastande samt de kommunalråd i Karlskrona som på sin fritid, men med stöd av sin officiella status, lyckades stänga ner Flashbacks internetsajt. Det är upprörande, och definitivt inte Demokratiskt. Men skulle det bli mer Demokratiskt om det var riksdagen som bestämde vilka sammanslutningar som har tillräkligt rumsrena åsikter för att få vara med och leka Demokrati? Har vi inte redan då börjat rösta bort vår möjlighet att opponera oss mot staten? När kommer vi sluta rösta bort denna möjlighet? Die Faaahne Hooooch...

Demokrati är obekvämt, man tvingas ständigt stå ut med att försvara sin åsikt mot folk som uppenbarligen inget fattar, men varje försök att göra Demokratin bekväm är ett steg på väg mot Antidemokratin. Se till att ha det så obekvämt som möjligt.


Om författaren

Författare:
Jesper Nihlén

Om artikeln

Publicerad: 26 nov 2001 10:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: