sourze.se

Sexistisk Ungdoms manifest

Den snabbast växande rörelsen i Sverige.
Detta är ett bidrag i Sourze Politiks "SM i debatt" - en tävling i politisk argumentation.

Ett nytt parti är fött. En ny tid för demokratin i Sverige är nära förestående. Sexistisk Ungdom kommer att vara en viktig del av den. Här presenteras grunden för Sexistisk Ungdoms åsikter.

Sexistisk Ungdom anser att kvinnan är underlägsen mannen. Detta påstående grundas på forskning och iakttaganden de senaste tio åren. Denna forskning visar tydligt att kvinnan är underlägsen. Några exempel på nämnda forskning:

1. Kvinnan är underlägsen i sport, beroende på det faktum att hon har mindre blod. Det vill säga underutvecklad och svag.

2. Kvinnan har i alla tider haft svårare att få bra jobb än män, vilket tyder på mindre intelligens.

3. Kvinnan föds ond.

4. 50 procent av alla kvinnor blir sinnessjuka innan de når vuxenstadiet.

5. Kvinnor har upp till 40 procent sämre resultat än män på IQ-test.

Som kan utläsas av studierna ovanför, så är kvinnor underlägsna män på alla sätt. Sexistisk Ungdom jobbar för att rationalisera bort kvinnorna ur arbetslivet, för att enbart finnas till för fortplantning och nöje åt männen. Sexistisk Ungdoms första mål är att avskaffa kvoteringen, av uppenbara skäl. Om kvinnan inte är kompetent nog att ha jobbet, ska hon självklart inte ha det. Om kvinnan mot förmodan har kompetensen som behövs, ska ändå eftersträvas en manlig kandidat. Kvinnor har en viktig funktion att fylla, men den är inte i arbetslivet.

Sexistisk Ungdom ska i fortsättningen arbeta för ifrågasättandet av rösträtt för kvinnor. Det skulle i praktiken innebära att kvinnor ska behöva göra ett test för att få rösta. Vid eventuellt klarat test skulle kvinnan erhålla en röstlicens. Denna licens ska behöva förnyas var femte år.

Ett av Sexistisk Ungdoms huvudmål är att befrämja forskningen. Denna forskning ska dock ha det uttryckliga målet att göra det möjligt att fortplantas utan kvinnor. Detta är för att göra männen mindre beroende av kvinnor.
I framtiden ska Sexistisk Ungdom arbeta för att ogifta kvinnor ska samlas på ett ställe, för att männen ska hitta de lättare.

Sexistisk Ungdom tror på mannens frihet. Denna frihet ska stärkas på alla sätt som är rationellt möjliga. Även kvinnan har naturligtvis vissa friheter, men samtidigt ett ansvar som männen inte har. Det ansvaret får inte försummas.

Prostitution ska självklart vara olagligt. Bara tanken att män ska behöva betala för sex är fullkomligt bisarr. Harem, däremot, bör ingå i offentliga sektorn.
Det finns alldeles för många ensamma män i vårt land. Dessa bör få extra stöd i form av ransoneringskuponger att inlösas på haremet.

Sexistisk Ungdom ska på alla andra sätt möjligt arbeta för att stärka mannens överlägsenhet gentemot kvinnan.

Tillägg 1: Sexistisk Ungdom i världen

Vi i Sexistisk Ungdom eftersträvar att genom vårt globala nätverk sprida vår kunskap och våra åsikter för att påverka hela världen till att anta ett sundare förhållningssätt mot kvinnor. Det är viktigt att tackla viktiga frågor globalt, då vi lever i ett alltmer globaliserat samhälle, och det är därför som vi har grundat SexyTeens.nu, där vi arbetar för att försvaga kvinnans ställning i det stora perspektivet.

Porr ser vi som ett led på vägen, som vi kan använda oss av innan vi har uppnått vad vi eftersträvar i slutändan. Denna hemsida har också gett partiet betydande inkomster redan på försöksstadiet, och ger oss också möjlighet att nå ut till potentiella väljare på ett enkelt och praktiskt sätt. Undersökningar visar att människor i regel har lättare att ta till sig och hålla med om för dem nya ståndpunkter då de exempelvis onanerar.

Tillägg 2: Familjepolitik

Sexistisk Ungdom är motståndare till alla slags sexuellt umgänge mellan homosexuella. Ingen man ska behöva få sexuell tillfredsställelse av en annan man, för kvinnornas skull. Om man fråntar kvinnorna deras enda egentliga funktion faller hela anledningen till att de ska existera. Vi i Sexistisk Ungdom tycker väldigt mycket om kvinnor, och förstår att uppskatta dem för det som de kan. Därför skulle vi inte vilja se en värld utan kvinnor.

Källförteckning:
Mitt huvud.

Tilläggen är skrivna av Gusten Nyberg. Stort tack.


Om författaren

Författare:
Emil Brännmark

Om artikeln

Publicerad: 20 okt 2001 14:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: