sourze.se

Ni är Kristus

Kristusbegreppet både förbryllar och skrämmer. Varför? Därför att människans andliga självbevarelsedrift är att leva korsfästelsens symbolik.

Och ni frågar er: "Vad är Kristus?" Och jag svarar: "Ni är Kristus." Och alla är ni dömda, alla är ni fängslade och pinade, alla delar ni korsets lidande och alla uppstår ni till min gudomliga evighet. Varje sekund är Golgata.

Om ni vill döma er själva; döm namnet, döm ryktet, sätt ett pris på huvudet, fördöm det förgängliga! Trots hundra lagar, förmår ni inte döma kärleken. Trots oräkneliga förbud, kan ni inte förbjuda kärleken.

Ert unika är Kristi kropp, ert mod att vara det är Kristi blod. Ert mogna självmedvetande är livets nattvard. Varje normbrytande är Golgata.

Om ni vill fängsla er själva; fängsla kroppen, fängsla blodet! Kärleken undkommer era fängelsemurar och undgår era vakttorns skarpskott. Trots tusen nycklar och tusen lås, kan ni inte binda kärlekens frihet eller hindra kärlekens längtan från att fly ett förintelseläger.

Det ofullbordade: det är fullbordat. Kristus är er genom er. Varje andetag är Golgata.

Om ni vill pina er själva; flå skinnet, riv ut ögonen, piska! Kärlekens själ och tanke kan ni inte slänga på elden. Trots ondskans miljontals vapen kan ni inte plåga. Ingen kan tortera under ytan.

Och om ni vill dräpa er själva; halshugg det, slit upp buken, häng nacken, stick kniven i ryggen!
Korsfäst det!
Ni korsfäster Kristus, men ni korsfäster inte kärleken.

Och jag svarar: "Kristus är er spegelbild." Låter ni det törsta är det för att ni själva är törstiga. Låter ni det hungra är det för att ni själva är hungriga.

Ni korsfäster Kristus och er själva i samma ögonblick.

Ur den opublicerade skriften Zade


Om författaren

Författare:
Einar Westergaard

Om artikeln

Publicerad: 11 sep 2001 15:25

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: