sourze.se
Artikelbild

Tågtrafiken över Öresundsbron

En pendlares mardröm.

För ett drygt år sedan öppnade Öresundsbron. Via denna bro skulle det vara möjligt att med tåg resa från Malmö till Köpenhamn på 35 minuter, med avgångar var 20:e minut. Tidsvinsten jämfört med de 45 minuter båtarna tar kanske kan synas marginell, i synnerhet i relation till de stora summor bron har kostat. Tågen har dock en rad fördelar: det finns möjlighet att stiga av vid en rad olika stationer både i centrala Köpenhamn och vid flygplatsen, från centralstationen kan man lätt byta till lokaltåg eller bussar för vidare resa, avgångarna är tätare, det är bekvämare för den som till exempel vill läsa eller arbeta under resan.

Detta sammantaget gör att först med tågen över bron har pendling Malmö-Köpenhamn blivit ett reellt alternativ för många. Passagerarantalet har också överträffat alla prognoser, och en stor del av passagerarna reser regelbundet flera gånger i veckan. Detta i kontrast till biltrafiken över bron som har varit betydligt mindre än vad prognoserna förutsagt. På så vis kanske ändå den omtalade integrationen över sundet kan uppnås, trots de höga bilavgifterna på bron.

Tyvärr verkar denna positiva utveckling nu vara på väg att gå om intet. Orsaken är att tågtrafiken fungerar alltför dåligt. Inställda tåg eller kraftiga förseningar är något som varje pendlare tvingas utstå i stort sett dagligen. Att den resa som enligt tabellen skall ta 35 minuter i själva verkat tar cirka 2 timmar, ibland med flera tågbyten, är alls inget ovanligt. Särskilt illa drabbad tycks baserat endast på personliga erfarenheter trafiken från Köpenhamn till Malmö på sena eftermiddagen, kring 17-18, vara, det vill säga just den tid då ett stort antal pendlare försöker ta sig hem från sina arbeten.

Under de första månaderna skylldes förseningarna på inkörningsproblem, samt brist på tåg och lokförare. De flesta pendlare förvånades kanske över att de trafikansvariga inte kunnat förutse behovet av så väl tåg som förare, men accepterade ändå förklaringen eftersom en förbättring utlovades så snart fler tåg levererats.

Tågen levererades, men trafikförbättringen uteblev. För mig tog det flera månader av dagligt resande innan jag för första gången var med om att mitt tåg kom fram exakt enligt tabell. En illustration av det totala fiaskot är att SAS enligt Skånska Dagbladet rekommenderar sina kunder att ta en taxi hellre än tåget till flygplatsen, alltför många passagerare missar sina avgångar. En viss förbättring kunde dock märkas i våras. Förhoppningarna ökade också efter meddelandet att de sista problemen väntades försvinna i juni, då de nya tidtabellerna, med trafik hela vägen till Helsingör, skulle tas i bruk. Verkligheten blev den motsatta, ett totalt kaos inträdde under sommaren.

Under hela året har de trafikansvariga alltid i media pekat ut en enskild orsak, oftast av teknisk natur, till att tågen inte går som de skall, och utlovat förbättring inom ett fåtal veckor. Den officiella förklaringen till de nuvarande förseningarna är problem med något så trivialt som att stänga tågens dörrar. Dessa problem upptäcktes tydligen av de trafikansvariga först i juni, men de resenärer som redan i vintras fick stå och frysa på Malmö Syd i väntan på ett nytt tåg med fungerande dörrar, har känt till dem sedan länge. Officiellt berodde dock förseningarna i vintras på övergången mellan svensk och dansk ATC - ingenting annat.

De passagerare som i sommar suttit och väntat en halvtimme på att en lokförare ska anlända, eller talat med tågmästare som inte haft en aning om varför tåg inte kommer, och inte varifrån, när eller vart nästa tåg kommer avgå, har nog svårt att tro att dörrarna skulle vara det enda problemet. Det luktar snarare bristande ledningsförmåga. För övrigt skulle enligt tidigare uppgifter dörrarna vara åtgärdade för någon månad sedan, vilket på intet vis har märkts i tågtrafiken.

Bekvämligheten har naturligtvis också blivit lidande. Tidigare har passagerare uppmanats flytta väskor, barnvagnar etcetera som blockerat framkomligheten i tåget, eftersom gångarna måste hållas fria enligt säkerhetsföreskrifterna för den långa tunneln tågen kör igenom. Nu tycks dessa föreskrifter inte längre gälla. Ofta ställs två tåg i rad in under rusningstrafik, och sen fylls det tredje tåget, ibland bara tre vagnar långt, överfullt med stående passagerare och bagage i gångarna. Inte blir det bättre av att flera av dörrarna ofta inte går att öppna, och att dessutom enligt tidningsuppgifter tunnelns nödutgångar heller inte alltid har fungerat.

Nu erbjuder Skånetrafiken sina öresundspendlare kompensation för tågtrafikens dåliga kvalitet. Denna innebär dock inte, som man skulle kunna tro, att de passagerare som utsatts för inställningar och förseningar får något av de biljettpengar de redan erlagt tillbaka. Tvärtom, kompensationen kostar 1400 kr, men innebär att nyinköpta månadskort får förlängd giltighet. Åt de många som förlorat tålamodet och givit upp tågpendlandet gives ingen kompensation.

Detta är kanske också syftet, på detta sätt kanske pendlarna kan lockas ta tåget ytterligare en månad, så att de nyöppnade bussförbindelserna över bron kan konkurreras ut då sommarens turisttrafik börjar minska. I längden kan dock inget annat än en ordentlig kvalitetsförbättring få öresundstågen att fortsätta vara ett attraktivt alternativ för den som vill pendla över Öresund.


Om författaren

Författare:
Svante Jonsell

Om artikeln

Publicerad: 21 aug 2001 10:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: