sourze.se

Pressfotografer tolkar bibeln

Svenska Bibelsällskapet genomför just nu en stortavelskampanj. Syftet med den står på de affischer det gäller: Pressfotografer tolkar Bibeln.

Det är målsättningen. Kampanjen fördömer inte och gör inga politiska uttalanden. Den vill få människor att reflektera över livet med hjälp av Bibeln.

Vi vill att människor ska se ögonblicksbilden tagen av en pressfotograf, som ofta befinner i händelsernas centrum vare sig det gäller elände eller lycka, och se bibelordet vars roll är att tolka verkligheten sådan som den är. Bibeln hjälper oss att förstå och att leva bättre.

Det finns en bild i kampanjen som väckt en fråga från Nicklas Dennermalm. Bilden föreställer en stenkastare. Den kunde, som Nicklas skriver, vara tagen i Göteborg, eller i Genua eller var som helst. Nu råkar den vara tagen av årets pressfotograf Paul Hansen i Ramallah, även om inget i bilden direkt avslöjar det. Man måste aktivt ta reda på det i andra källor. Bilden säger något om vår tid.

Bilden har ett symboliskt budskap som gäller alla och som rör det som följt människan genom tiderna: våld och övergrepp kontra kärlek och barmhärtighet. Kontrasten i bilden är precis lika stor som i orden jag just skrev.

Budskapet riktar sig inte bara till den enskilda person som råkar finnas på just denna bild utan till var och en av oss. Om vi hade tyckt något annat skulle vi inte satt upp bilder i Sverige utan försökt få tag på mannen ifråga och talat med honom direkt. Men nu har denna bild ett allmängiltigt budskap.

Bibelordet, som förresten också valts av Paul Hansen, är från Matteusevangeliet "Du skall älska din nästa som dig själv". Budskapet kan alltså även tolkas så att vi som betraktare ska älska denne/denna stenkastare "som oss själva". Jag tror att det ordet känns hos var och en av oss.

Det är svårt att handskas med bibelord för de hör både hemma i en given historisk kontext, som man måste öppna sin Bibel och ta reda på, och de ska appliceras på den tid och de liv vi har för att kunna säga något idag.

I respekt för bibeltextens båda "Sitz im Leben" har Svenska Bibelsällskapet ställt sig bakom denna kampanj.


Om författaren

Författare:
Anders Alberius

Om artikeln

Publicerad: 24 jul 2001 11:25

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: