sourze.se

Var med och demonstrera mot EU!

Fredagen den 15 juni arrangerar Nätverket Göteborg 2001 en demonstration mot det svenska medlemskapet i EU, med anledning av att EU:s toppmöte är förlagt till Göteborg vid denna tid.

I nätverket ingår följande organisationer: Folkrörelsen Nej till EU, Socialdemokratiska EU-kritiker, Vänsterpartiet, Ung Vänster, Miljöpartiet de Gröna, Grön Ungdom, Kommunistiska Partiet - KPMLr, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Socialistiska Partiet, Enhetsinitiativet, Sveriges Kommunistiska Parti, Proletären FF, Folket i Bild/ Kulturfront, Emmaus Björkå, Sveriges Småbönder, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska Fredskosmiten.

Under den svenska ordförandeperioden har ja-sidan och överheten haft som ambition att komma åt och vända den negativa EU-opinionen i Sverige.

Vår uppgift i Nätverket Göteborg 2001 har varit den motsatta. Vår uppgift är att mobilisera den stora opinionen mot EU och visa upp den i och med demonstrationen den 15 juni. Med detta som metod skall vi stå mot ja-sidans framstöt, och om vi lyckas så kommer ett viktigt steg närmare det svenska utträdet ur EU.

EU är marknadsliberalism och grundlagsfäst orättvis och odemokratisk politik. EU-politiken kan påverkas i enskildheter, men huvudinriktningen ligger fast. Denna huvudinriktning har påverkat det svenska samhället i negativ riktning för vanligt folk.

Det svenska ordförandeskapet utgör något av det slutliga beviset på att det så kallade svenska inflytandet i EU är en chimär. Det svenska ordförandeskapet har inte påverkat EU på något sätt. Det marknadsliberala och orättvisa EU-projektet rullar vidare.

Vad det gäller det svenska ordförandeskapet återstår den avgörande striden. För vår del består den avgörande striden i att se till att EU-toppmötet i Göteborg kommer att ihågkommas som den största Nej till EU-demonstrationen i Sverige någonsin. Vår ambition är att få till en verklig folkmanifestation mot EU.

Den 7 juni år 2000 antog Nätverket Göteborg 2001 följande plattform:

"Nätverket Göteborg 2001 består av demokratiska, icke rasistiska organisationer och enskilda som är motståndare till svenskt medlemskap i EMU och EU. Syftet är att påvisa och tydliggöra den folkliga opinionen mot det odemokratiska och toppstyrda EU genom att planera, samordna och genomföra manifestationer och andra aktiviteter under regeringens toppmöte i Göteborg den 13-16 juni år 2001."

Med denna plattform som utgångspunkt har vi nu under ett år arbetat med förberedelserna till de arrangemang som vi anordnar helgen 15-16 juni.

Arrangemangen är följande:

Från den 5 juni kommer vi att hålla en informationsstuga öppen vid Kungsportsplatsen. I och kring denna kommer vi att sprida information samt att hålla appellmöten.

Den sista veckan innan toppmötet kommer vi att arrangera en bilkarneval med teaterinslag. Seminarium på Folkets Hus A-sal 13.00-17.30 under fredagen fram till demonstration, bland annat kommer Sören Wibe Folkrörelsen och Eva-Britt Svensson från Nej till EU prata om EMU, Per Gahrton ska tala om Schengen, Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet talar om EU:s militarisering och och Jan Myrdal från Folket i Bild/ Kulturfront kommer prata om vart EU är på väg.

Sedan är demonstrationen med huvudparoll:
Sverige ut ur EU - Nej till EMU!

Samling den 15 juni kl 18.00 vid Järntorget, avmarsch kl. 19.30.

Vid uppställningen kommer vi att ha en scen från vilken det kommer att vara musik, information, meddelanden och anföranden.

I tåget finns danska och norska EU-motståndare, en facklig avdelning med bland annat Tranportarbetare från Sverige, Norge och Danmark, samt Hamnarbetareförbundets avdeldning 4, bland mycket annat.

Det avslutande mötet efter demonstrationen på Götaplatsen startar cirka 20.30. Då kommer talare som Sören Wibe, Eivor Nilsson, Gudrun Schyman, Anders Carlsson ordförande KPMLr, Per Gahrton, Anton Flink Transportarbetareförbundet och Jan Myrdal att göra sina anföranden.

Alla till Göteborg den 15 juni!
Sverige ut ur EU - nej till EMU!


Om författaren

Författare:
Jan Strömqvist

Om artikeln

Publicerad: 05 jun 2001 12:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: