sourze.se

"Mun till mun" - ett politiskt alternativ

Vi måste finna nya vägar till en vitalisering av den demokrati som har dömts ut av marknadens falsettsjungande hyllningskör.

Det åsiktsgap som råder mellan de frågor och åsikter som våra politiker driver och de insikter om sakernas allmänna tillstånd som råder inom samhället i stort, talar för, att "mun till mun-metoden" är den metod, som kan ersätta den officiellt deklarerade demokrati, som successivt håller på att urholkas och att gå förlorad.

Den rikspolitiker som vågar möta medborgarnas åsikter - inte genom förestavade frågor från någon lokal partifunktionär - utan genom en dialog byggd på medborgarnas nedtystade åsikter, måste åtminstone inför sig själv, söka svaren på följande frågeställningar.

- Vad betyder det att landets politiska och administrativa ledning sätter sig över de regler och lagar som medborgarna i övrigt tvingas till att följa?

- Är det allvarligt, att det som inte i skrift är förbjudet, kan betraktas som tillåtet, av den politiska och administrativa elit som avkräver befolkningen en villkorslös lydnad till lagens anda och bokstav?

- Kan det vara så att de politiker som hyllar EU förbehållslöst utan motsvarande stöd från befolkningen och som också är beredda att offra det egna landets självständighet, just är de "folkets företrädare" som svarar för den urholkning av demokratin som nu är så påtaglig och därigenom fullt synlig?

- Kan den skendemokrati som råder i Bryssel med hjälp av den nomenklatura som har ersatt den östliga varianten, kan också den med tiden utvecklas till en politisk eller ekonomisk diktatur?

- Vad betyder det att ovanstående frågeställningar står att läsa i Sourze i stället för att offentligt diskuteras inom de samhällsorgan där de rätteligen hör hemma?


Om författaren

Författare:
Gunnar Eriksson

Om artikeln

Publicerad: 04 jun 2001 20:49

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: