sourze.se

Vad säger Maud Olofsson?

Och Gudrun Schyman som skäms?

När återställs pensionsnivån? ENDAST REGERINGSPARTIET SVARADE !

Dagens pensionsnivå ligger tio procent under den nivå den borde ligga om pensionerna inte hade manipulerats under nittiotalet. Vid tiden när basbeloppet reducerades och pensionerna bara kompenserades till en viss del av KPI utlovades full kompensation när landets finanser kom i balans. Så har nu skett men ingen kompensation har kommit.

Med anledning av detta ställde jag frågor till partierna dels genom flera artiklar här i Sourze och dels genom brev till samtliga partier. Endast ett parti, regeringspartiet har behagat svara. Finansministern själv svarade genom en artikel på Sourze "Jag måste prioritera" den 7 mars och partisekretariatet i brev genom Per Wikholm den 11 mars. Av både svaren framgår att socialdemokraterna inte har för avsikt att återställa pensionsnivån, det vill säga räkna upp dagens pension med tio procent och heller inte utlova någon retroaktiv återbetalning för neddragningarna under nittiotalet. Klara besked alltså från regeringshållet och trots det negativa innehållet bör ändå en ros ges till partiet eftersom det var det enda partiet av sju tillfrågade som svarade!

Frågorna står alltså kvar och kommer att aktualiseras säkert inför nästa års valrörelse:
1. Har ert parti för avsikt att återställa pensionsnivån, det vill säga räkna upp dagens pension med tio procent?
2. Har ert parti för avsikt att retroaktivt kompensera den minskning av pensionerna som skedde under nittiotalet?

Över två miljoner pensionärer väntar med intresse på svar! Av särskilt intresse vore kanske att höra vad centerpartiets nya ordförande svarar. Thorbjörn Fälldin försäkrade på sin tid att han inte skulle medverka till att hans mammas pension försämrades eller togs bort. Kan Maud Olofsson ge samma försäkran? Kom igen med besked! Och Gudrun Schyman kan ju förklara varför hon skäms när hon träffar pensionärer. Svarar hon måhända ja på de två frågorna ovan? Och hur kommer övriga partier att agera inför nästa års valrörelse? Varför inte ge klart besked redan nu?


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 23 apr 2001 13:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: