sourze.se

Öppen fråga till partierna

Det blir alltmer klart att våra politiska partier inte tänker kompensera pensionärerna.

Öppen fråga till partierna inför valrörelsen!
DAGENS PENSIONSNIVÅ LIGGER TIO PROCENT LÄGRE ÄN VAD SOM UTFÄSTS!

Det blir alltmer klart att våra politiska partier inte har för avsikt att kompensera pensionärerna för den reducering av pensionerna som skedde under 90-talet. I riksdagens budgetdebatter nämns inte med ett ord att dagens pensionsnivå ligger mer än tio procent under den nivå den skulle ligga om man återställt basbeloppet till sitt rätta värde. En ensam pensionär med högsta ATP har i dag 14.945 kronor. Den bör höjas med 1.495 kronor och alltså utgå med 16.440 kronor. Lägsta utgående pension för ensam pensionär är i dag 4.701 kronor och bör ökas med 470 kronor till 5.171 kronor. Alla pensionärer kan lätt räkna ut hur stor ökningen bör vara genom att räkna upp dagens belopp med tio procent.

Alla pensionärer vet i dag att dagens felaktiga pensionsnivå är en följd av att pensionerna inte har räknats upp i samma takt som konsumentpriserna. Trots att pensionerna - såväl ATP som avtalspensioner - är intjänad lön för vilka premieavgifter har inbetalts, har våra politiker gjort stora avsteg från den utlovade värdesäkringen under 90-talet vilket resulterat i att dagens felaktiga pensionsnivå. Man har dock hela tiden betonat att pensionärerna ska få full kompensation så fort statens finanser ko i balans.

1999 slopande man den tillfälliga reduceringen av basbeloppet med två procent som pågått under tiden 1993-1998 vilket bara innebar att man slopade den extra minskningen av basbeloppet under dessa år men för den ofullständiga värdesäkringen under åren 1991 och 1995 har pensionsbeloppen inte återställts. Man utgår från ett basbelopp på 36.900 i stället för det rätta basbeloppet 40.300. Som pensionär måste man ju undra hur länge denna felaktiga lägre nivå ska gälla som utgångspunkt för kommande uppräkningar av pensionerna. Kanske till det "bittra slutet"?

Två frågor måste ställas till vardera av våra politiska partier:
1. Har ert parti för avsikt att återställa pensionsnivån, dvs räkna upp dagens pension med tio procent?
2. Har ert parti för avsikt att retroaktivt kompensera den minskning av pensionerna som skedde under tiden för det reducerade basbeloppet 1993-1998?

Över två miljoner pensionärer väntar med intresse på svar från vart och ett av våra partier. Varför inte inleda nästa års valrörelse med att meddela svaren redan nu.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 02 apr 2001 15:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: