sourze.se
Artikelbild

Är tjejer bättre ledare?

Idrotten behöver fler kvinnliga ledare!

Idrottsrörelsen idag präglas i hög grad av män och mäns värderingar. Detta kan innebära en stor fara för idrotten!
Många unga tjejer väljer idag bort att idrotta i föreningsregi, antingen kommer man aldrig med eller också hoppar man av tidigt.

Till stor del beror det på att vi inte lyssnar tillräckligt på tjejerna och hur de vill organisera sitt idrottande. Av tradition tänker vi mycket i tävlingstermer i dagens organiserade idrott, vilket ger för lite utrymme för det breda lustbetonade idrottandet. Detta blir speciellt tydligt i tonåren, där kommer den stora avtappningen, inte bara bland tjejerna. Med fler kvinnor som idrottsledare skulle detta ändras!

Det finns naturligtvis många kvinnliga idrottare som är tävlings- och elitinriktade, men det stora flertalet av dem som idrottar och satsar på idrottsledarskap gör det till största delen av sociala skäl. De söker gemenskap och en lustbetonad fritidsaktivitet. Många av de män, ofta pappor, som väljer att bli ledare gör det av tävlings- och framgångsintresse. Ibland för de över det tänkandet för tidigt till de barn oftast pojkar som de tränar. Med fler "morsor" som ledare, kanske framför allt för grabbar i åldern 7-12 år, kan vi föra in en annan syn på idrottandet. Inom tjejidrotten är väl blandningen manliga - kvinnliga ledare större men även där bör det komma in fler kvinnor.

Det idrotten bör göra är att satsa mer på utbildningar bara för kvinnor, fler "prova-på"-grupper för bara tjejer där de får prova olika idrotter utan grabbars kritiska granskning och kommentarer, ge kvinnliga ledare bättre förutsättningar och utrymme i föreningsverksamheten OCH framför allt lyssna mer på de kvinnor som engagerar sig inom idrotten.
Med dessa förändringar kan vi vända den utveckling som visas i olika rapporter, att vissa ungdomar mer men att de flesta idrottar mindre.

I detta ligger det naturligtvis också ett samhällsintresse. Satsning på mer bredd- och motionsidrott för ungdom ger en bättre folkhälsa, lägre sjukvårdskostnader i framtiden etc.
Det är alltså dags att satsa mer på tjejer som idrottsledare!


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 12 mar 2001 09:29

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: