sourze.se

Könsstympning en förnuftsvidrig kulturyttring

Varför är manlig könsstypning tillåten när kvinnlig är förbjuden?

I Sverige har vi en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, nu vill juristen Stefan Ivarsson att lagen om förbud mot omskärelse ska innefatta även manlig omskärelse.

När det gäller manlig omskärelse har de lagstiftande myndigheterna valt att ligga lågt av missriktad hänsyn till främst de judiska församlingarna men på senare tid även de muslimska. Man har från politiskt håll hävdat att ett förbud mot manlig omskärelse skulle vara ett övergrepp på religionsfriheten.

Sett ur medicinsk synpunkt är all form av könsstympning en förnuftsvidrig kulturyttring med rötter i en fjärran forntid. Bruket att omskära män finns belagt redan i det forntida Egypten cirka 2300 år före vår tideräkning. Med största sannolikhet har judarna tagit seden med sig då de utvandrade från Egypten 1200 år f.v.t.

Enligt judisk och muslimsk tradition är omskärelsen av alla av mankön ett tecken på det förbund som Gud slöt med Abraham, anfadern till både judar och muslimer. Påbudet står att läsa om i Första Mosebok 17:9 - 14.

Att i det tjugoförsta århundradet ägna sig åt omotiverad stympning av friska organ är fullständigt oacceptabelt. Den medicinska expertisen är tämligen enig om att det inte finns några medicinska fördelar med manlig omskärelse. Tvärtom skadas nerverna i ollonet då förhuden avlägsnas. Förhuden har som uppgift att skydda det känsliga ollonet. Hade förhuden inte haft någon funktion att fylla så hade människan fötts utan förhud så enkelt är det. Nyare forskning ger vid handen att även hjärnans utveckling skadas då manliga spädbarn omskärs. De får exempelvis en lägre smärttröskel än flickor och oomskurna pojkar.

Det är hög tid att sätta stopp för detta barbari, förutom att det är otidsenligt så är det grovt kränkande för de barn som mot sin vilja utsätts för detta vidriga ingrepp. I en modern civiliserad statsbildning faller man inte till föga för religiösa påtryckningar att få praktisera uråldriga förnuftsvidriga ritualer, man lagstiftar mot dem och har barnets bästa för ögonen. Att förbjuda kvinnlig omskärelse men tillåta manlig strider mot allt sunt förnuft. Att detta problem inte diskuteras så ofta beror på att de som kämpar för ett förbud mot manlig omskärelse ofta blir beskyllda för antisemitism.

Personligen är jag emot både manlig omskärelse och kocherslakt, det sistnämnda betraktar jag som grovt djurplågeri.


Om författaren

Författare:
Torsten Bodekull

Om artikeln

Publicerad: 07 mar 2001 15:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: