sourze.se

En tickande valbomb!

Manipuleringen av pensionerna på 90-talet är en tickande bomb inför nästa års riksdagsval!

Den kompensation som utlovades till pensionärerna för deras deltagande i saneringen av statsfinanserna under 1990-talet har uteblivit och pensionärerna lever i dag på en nivå som ligger under den nivå de hade 1990. Beräkningar byggda på statistik från SCB visar att nivåsänkningen är minst tio procent. Pensionärerna är den enda grupp i samhället som drabbats av nedskärningar som inte kompenserats!

Så länge inte 1990 års pensionsnivå återställs kommer pensionärerna att även i fortsättningen lämna bidrag, nu inte till en sanering av statsfinanserna, utan till ett växande budgetöverskott! Med tanke på det stora antal väljare det gäller - det finns cirka två miljoner pensionärer - kan man befara att pensionärernas missnöje utgör en tickande bomb inför nästa års riksdagsval.

Det märkliga är att inte något av riksdagspartierna tagit upp frågan om den uteblivna kompensation, de synes vara nöjda med att pensionärerna ska fortsätta att leva med den sänkta pensionsnivån. På något annat sätt kan inte deras totala tystnad tolkas. Att detta är ett politiskt risktagande av jätteformat föresvävar tydligen inte dagens riksdagspartier.

Alla pensionärer torde i dag känna till hur manipulationerna skedde på 90-talet. De godtog statsministerns krav på deltagande i saneringsarbetet och ställde upp på hans "skarpa förslag". Men de noterade också samtidigt att allt skulle återställas till det normala den dag statsfinanserna åter var i balans. Många minns än i dag hans pompösa löfte att "allt till sista krona" ska återbetalas.

För en pensionär med genomsnittlig pensionsnivå bör pensionen räknas upp med minst tio procent för att 1990 års pensionsnivå ska återställas.

Men pensionärerna utlovades också retroaktiv återbäring för nedskärningarna under tiden då basbeloppet reducerades och även här rör det sig om betydande summor sett ur pensionärens synpunkt.

Reduceringen pågick under sammanlagt 72 månader 1993-1998 och för en pensionär med full ATP poäng rörde det sig om 3oo kronor i månaden. För en sk fattigpensionär sänktes pensionen med cirka 80 kronor i månaden. Nu verkar det som även våra pensionärsorganisationer släppt kravet på den utlovade retroaktiva återbetalningen. Varken återställande av den rätta pensionsnivån eller den retroaktiva återbetalningen syns eller hörs i dessa organisationers uttalanden och krav.

Ska vi få bevittna en vårbudgetdebatt i riksdagen som inte tar upp frågan om kompensation till pensionärerna?


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 02 mar 2001 12:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: