sourze.se

Att tjära en eka

Liten konsument sjöfartsledning, motsvarigheten till vägledning fast till sjöss.

Kommentarer

Hur vill du att framtiden ska se ut?

Att klaga hjälper oss inte. En lång tids erfarenhet ger oss den vägledning för framtiden som EU aldrig kan ge oss.

Kommentarer