sourze.se

Kapitalismen - ett ideal

På senare tid har kapitalism och globalisering allt oftare nämnts i media - sällan i positiva ordalag.

Kommentarer