sourze.se

Alla våldsbrott är hatbrott

Vänstern delar upp folk i starka och svaga, i raser, etc

Kommentarer