sourze.se

Skabbhunden

Du sökte dig till proletärerna, ty du talade deras enkla språk. En harkling och en rap var din hälsningsfras.

Kommentarer