sourze.se

Carlgrens hälsofarliga "miljötunnel" döms ut

Nu bekräftas det att Förbifart Stockholm är ett ogenomtänkt projekt.

Kommentarer

Teorin om konjunkturcykler

Ludwig von Mises konjunkturteori från 1912 bygger på formell logik. Teorin bekräftas vara sann enligt empirisk data.

Kommentarer