sourze.se

VÅR FÖRMÅGA ATT ENGAGERA OSS

Vi kan inte engagera oss i det vi inte förstår eller anstränga oss tillräckligt för att passa in

Kommentarer